Frencken College > Groep 7/8 > Toelating

TOELATING

Het Mgr. Frencken College hanteert een procedure aannamebeleid leerlingen om alle individuele aanvragen te beoordelen en baseert zich daarbij op de volgende minimumeis waarbij het basisschooladvies leidend is.
Met een havo, havo/vwo of vwo advies van je basisschool ben je van harte welkom op het Frencken!

Na het persoonlijke aanmeldgesprek gaan we snel op bezoek bij de groepsleerkracht van groep 8 om samen informatie te delen. Op deze wijze zorgen we voor een goede voorbereiding en start in het nieuwe schooljaar op onze school.

Dat kost natuurlijk enige tijd en daarom horen ouders/leerlingen uiterlijk eind mei 2020 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissie of zij toegelaten zijn op de school van hun keuze.

Meer informatie over de toelating staat in onze schoolgids