Ziekte

ZIEKTE

Is uw kind ziek?

Dan vragen wij u vriendelijk om vóór 08:15 uur uw kind ziek te melden.
Dat kunt u op 2 manieren doen:

 1. Digitaal via Magister of via de Magister app. 
 2. Telefonisch tussen 7.45 en 8.15 uur via telefoonnummer 0162-426355.

Ad 1) Via Magister ziek melden gaat als volgt:

 • U logt met uw ouderaccount in op Magister.
 • Kies links op "afwezigheid".
 • Kies rechtsboven melden.
 • Selecteer de datum van afwezigheid.
 • Vul een reden voor afwezigheid in.
 • Kies rechtsboven versturen.
 • Geef akkoord.
Belangrijk
 • Ziek melden via Magister is enkel mogelijk voor de huidige dag en/of de volgende dag. Is uw kind langer ziek, dan wordt de ziekmelding door ons doorgezet, totdat u uw kind beter hebt gemeld.
 • Meldt u uw kind op een vrijdag ziek, dan kunt u enkel voor deze vrijdag ziek melden en niet alvast voor de maandag.
 • Ziek melden op zaterdag is niet mogelijk.
 • Ziek melden op zondag kan alleen voor de maandag.
 • Wanneer u een melding krijgt “ziek melden via Magister niet mogelijk” (dat kan bijvoorbeeld wanneer er geen lessen zijn maar een project gepland staat of een excursie) moet u de ziekmelding telefonisch doorgeven. 
 • Wanneer uw kind weer beter is, dient u dit altijd bij ons te melden. Dat kunt u doen door hier te klikken.

Ad 2) Telefonisch ziek melden:

 • Als u daar zelf de voorkeur aan geeft kunt u uw kind ook telefonisch ziek melden.
 • Wanneer u inschat dat uw kind langdurig absent zal zijn, geven wij er de voorkeur aan dat u dit telefonisch aan ons doorgeeft.
 • Telefonische ziekmeldingen doet u bij de receptie via 0162-426 355 tussen 7.45 en 8.15 uur.
 • Wanneer uw kind weer beter is, dient u dit altijd bij ons te melden. Dat kunt u doen door hier te klikken.