Veelgestelde vragen over het Frencken

FAQ

Veel gestelde vragen op ons Open Huis

Hieronder vind je de meest gestelde vragen die tijdens ons Open Huis voorbij komen.
Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op.


1. Mag je kiezen met wie je in de klas komt?

Ja, je mag maximaal 2 personen opgeven bij aanmelding en we proberen deze voorkeur uit te voeren.

2. Kom je met kinderen van de eigen basisschool in de klas?

Ja, we zorgen voor een vertrouwde omgeving. Dus we gaan er vanuit dat er iemand van je oude basisschool bij jou in de klas komt.


3. Mag je ook kiezen om niet bij oude klasgenoten of een bepaalde klasgenoot in de brugklas te zitten?

Natuurlijk mag dat. Geef dat aan bij aanmelding. Het kan wel zo zijn als iemand meerdere keren genoemd wordt, we een keuze moeten maken.


4. Zitten kinderen uit de buitengebieden bij elkaar?

Ja, we maken altijd groepen waardoor leerlingen samen vanuit hun dorp naar Oosterhout kunnen fietsen. De samenstelling van iedere klas bestaat uit Oosterhoutse leerlingen en leerlingen uit de dorpen eromheen.


5. Hoe lang duurt een gemiddelde lesdag op het Frencken?

De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 15.10 uur. Soms start je later of ben je eerder vrij.


6. Wat gebeurt er als er een les uitvalt?

We proberen dan het lesrooster aan te passen, we schuiven dan met lessen in het rooster, dat kun je allemaal volgen in magister (een computerprogramma met je rooster op je telefoon of Chromebook) of op de schermen die in de school hangen. Als dit verplaatsen van de les niet lukt, komt er een surveillant en mag je tijd besteden aan je (huis)werk.


7. Hoe weet ik bij wie ik in de klas zit en wie mijn mentor is?

Voor de start van de zomervakantie organiseren we een kennismakingsbijeenkomst met je nieuwe klasgenoten en de mentor. Zo leer je elkaar al een beetje kennen en dat maakt de start makkelijker.


8. Krijg je veel huiswerk in de eerste brugklas ?

Vaak heb je op de basisschool ook al huiswerk gehad en in de eerste periode helpen we je bij het maken en plannen van huiswerk. We bouwen het langzaam op, zodat je kunt wennen. In het begin is het niet zo veel, daarna wordt het meer.


9. Hoeveel tijd heb je nodig om je huiswerk te maken?

Je moet rekenen op zo'n anderhalf uur huiswerk maken per dag. Je krijgt in de les vaak ook tijd om alvast te starten met je huiswerk. Het advies is zorg dat je dan je best doet, dan kun je nog vragen stellen aan de docent en ga je met goede antwoorden en minder huiswerk naar huis.


10. Worden er activiteiten georganiseerd naast de lessen?

Ja we hebben activiteiten buiten de lessen om, zoals een actieve dag in Hank waar je gaat klimmen en aan team(klassen)building gaat werken. We hebben Halloween, Sinterklaas voor wie dat wil, een eindejaarsviering, Carnaval, nog een doe-activiteit en ons eindejaarsfeest, kortom volop leuke activiteiten naast de lessen in klas 1!


11. Wat is een mentor/coach?

De mentor (of coach) kun je vergelijken met je groep 8 docent. Je krijgt les van hem of haar, hij of zij leert je hoe je moet leren en plannen. Deze lessen heten studielessen. De mentor of coach voert gesprekken met je over hoe het met je gaat op school en thuis en heeft gesprekken met jou en je ouders en met collega's over jou.


12. Als ik door ziekte lessen mis, hoe kan ik de achterstand zo klein mogelijk houden?

Elk vak werkt met weekschema's, zodat je weet wat er behandeld wordt. Soms ben je nog te ziek om naar school te gaan en kun je thuis toch aan schoolzaken werken. De docent zal afspraken met je maken wat je moet doen om eventuele achterstand in te halen en je kunt natuurlijk gebruik maken van je medeleerlingen.


13. Welke hulpmiddelen zijn er voor leerlingen met dyslexie?

We kijken vooral waar je voordeel bij hebt, je kunt denken aan:
  • Tijdverlenging of vermindering van vragen bij proefwerken
  • Andere beoordeling van spelfouten
  • Gebruik steunkaarten grammatica bij proefwerken Frans, Engels en Duits
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan RT in klas 1 en klas 2 (t/m kerst)
  • Eventueel werken met Alinea (in overleg).

14. Welke ondersteuning kan er geboden worden aan leerlingen met ASS?

  • Begeleiding 1x per week door geschoolde A-team medewerker
  • A-team helpt bij het plannen/organiseren/structureren van schoolwerk en sociaal emotioneel welbevinden
  • Voordat het schooljaar start is er overleg met leerling, ouders, eventueel betrokken externe instantie(s) nieuwe mentor en A-team begeleider om afspraken te maken hoe het schooljaar te starten
  • Minimaal 3x per jaar een groot overleg met alle betrokkenen om te evalueren hoe het gegaan is en om zo nodig nieuwe afspraken te maken.

15. Hoe gaan jullie om met mobiele telefoons in de school?

Vanaf komend schooljaar werken we met het principe 'thuis of in de kluis'. Dat betekent dat mobiele telefoons niet zijn toegestaan tijdens de les en in de pauzes. Dit doen we omdat we geloven dat dit bijdraagt aan de positieve sfeer op school én het beter kunnen concentreren tijdens de lessen.

16. Hoeveel toetsen krijg je op het Frencken?

We werken met 4 toetsweken per schooljaar. Daarnaast kan je nog maximaal 2 praktische opdrachten krijgen per vak. Dat betekent dus dat je in 1 schooljaar maximaal 6 cijfers krijgt per jaar per vak, want de toetsen krijg je alleen in een toetsweek.