Topklas-project Toekomst Kijken
Gepubliceerd op

Topklas-project Toekomst Kijken

Afgelopen dinsdag 14 november hebben de leerlingen van Topklas 1 deelgenomen aan het vakoverstijgende project Toekomst Kijken. Bij dit project krijgen de leerlingen een kijkje in de mogelijkheden die zij hebben na het behalen van hun VWO-diploma. 

Zij hebben zich aangemeld voor de presentatie van een van de volgende beroepen: F-16-vlieger, bedrijfsjurist, verpleegkundige  en griffie-ondersteuner. Vier ouders van Topklasleerlingen hebben op school een presentatie gegeven over hun beroep en de weg hiernaartoe.

Leerlingen hadden vragen bedacht en kregen een casus voorgelegd. Ze hebben met veel interesse geluisterd en enthousiast gewerkt aan de casus. Hun ideeën/oplossingen hebben ze gedeeld met de professionals.De verkregen informatie wordt door de leerlingen in tweetallen verwerkt in een artikel bij de vakken Nederlands en beeldende vorming. Het beste artikel zal op de website worden geplaatst.

Media
  • 7c8c3eae-cd1f-44a9-89b9-247f6251c15e
  • 68916ac0-4953-43b3-89ae-63c966dce867
  • bae67a46-9923-4add-905d-7e96616b1eec
  • f470a5f2-df3e-4c54-9d95-62f25edd5f85