Winnende artikelen Topklasproject Toekomst Kijken
Gepubliceerd op

Winnende artikelen Topklasproject Toekomst Kijken

De artikelen van Ymke Heppe en Marie-Michele Chona uit 1TA én het artikel van Viggo Rijsdijk uit 1TB zijn gekozen als beste artikelen voortgekomen uit het Topklas-project Toekomst Kijken. Gefeliciteerd!Enige tijd geleden hebben de leerlingen van vwo-Topklas 1 deelgenomen aan het vakoverstijgende project Toekomst Kijken. Bij dit project krijgen de leerlingen een kijkje in de mogelijkheden die zij hebben na het behalen van hun vwo-diploma.

Ouders van leerlingen uit beide topklassen hebben iets verteld over hun beroep en hun weg hiernaartoe. De verkregen informatie wordt door elke leerling verwerkt in een artikel bij de vakken Nederlands en Beeldende Vorming. De leerlingen hebben alleen of in tweetallen een artikel geschreven over het beroep van hun keuze.

Er zijn mooie artikelen geschreven! Twee artikelen zijn als beste gekozen. Ymke Heppe en Marie-Michele Chona uit 1TA hebben het artikel over het beroep van pedagogisch beleidsmedewerker BSO geschreven. Viggo Rijsdijk uit 1TB over het beroep van energieadviseur. Ze hebben hiermee - naast deze online publicatie ;-) - een prijsje gewonnen.

Lees de artikelen hieronder of klik op de links hierboven.