Welkom nieuwe leerlingen 2023-2024!
Gepubliceerd op

Welkom nieuwe leerlingen 2023-2024!

Deze week vond voor leerlingen uit groep 8 een mijlpaal plaats: inschrijven voor de school van hun toekomst tijdens de Centrale Aanmelding. We zijn blij dat we weer veel nieuwe leerlingen (243) welkom mogen heten in het nieuwe schooljaar op het Mgr. Frencken College!


We danken alle leerlingen en hun ouders voor het vertrouwen in onze school. We gaan er samen een mooie schooltijd van maken!

We zijn verheugd te melden dat er voor iedereen plaats is in de brugklas die als voorkeur is opgegeven! Er hoeft voor Frencken Next NIET geloot te worden.

We gaan de komst van alle nieuwe brugklassers samen met de groepsleerkracht van groep 8 voorbereiden. Dat kost natuurlijk enige tijd en daarom horen ouders/leerlingen uiterlijk 17 mei 2023 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissie.


Welkom op het Frencken - de school van jouw toekomst!