Next-inspiratie uit Zweden
Gepubliceerd op

Next-inspiratie uit Zweden

Na ruim anderhalf jaar lesgeven volgens de onderwijsvisie Kunskapsskolan was het voor een groep docenten binnen Frencken Next tijd om een kijkje te gaan nemen in het land van herkomst. Zij bezochten daar op 9 en 10 mei twee scholen, die volledig volgens de visie van Kunskapsskolan werken.

Op maandag werd een school bezocht met leerlingen van 12 tot 16 jaar oud. De docenten keken mee bij de dagstart van verschillende teams en luisterden mee met de coachgesprekken (wel een beetje  lastig in het Zweeds). Enorm enthousiaste leerlingen hebben in bijna vloeiend Engels de school getoond waarna men in groepen uiteenging om verschillende aspecten van Kunskapsskolan - zoals de organisatiestructuur, het maken van een rooster, het doelgericht en gepersonaliseerd lesgeven van een trede- en of themavak - verder uit te diepen. 

Ook werden er lessen, communicatiesessies en workshops bijgewoond, allemaal erg inspirerend.Dinsdag werd een school bezocht met 10- tot 16-jarigen. Wederom
werden er veel docenten, leerlingen en coaches gesproken en ook werd er veel inspiratie opgedaan! Dit riep bij de docenten veel vragen op, zoals:

  • Kunnen we onze organisatiestructuur anders inrichten zodat de docenten nog meer samenwerken om zo nog meer de leerling centraal te stellen?

  • Hoe kan future skills ook geïntegreerd worden in de andere vakken?

  • Zouden we in het rooster nog meer keuzemogelijkheden kunnen aanbieden? En hoe is dit roostertechnisch haalbaar?

  • Moeten we een telefoonvrije school worden?

  • Kunnen wij meer studieplekjes en/of studiepleinen creëren voor leerlingen in ons huidige schoolgebouw?

Ook werd het docententeam enigszins gerustgesteld vanwege het feit dat de Zweedse docenten soms tegen dezelfde perikelen aanlopen als zij, zoals de learning portal die niet altijd optimaal werkt, alsmede het gebruiken van meerdere communicatiekanalen. Er blijft voor iedereen dus nog genoeg om te ontwikkelen. Al met al een mega inspirerende ervaring!