Topklasproject Toekomst Kijken
Gepubliceerd op

Topklasproject Toekomst Kijken

Afgelopen dinsdag 10 mei hebben de leerlingen van Topklas 1 deelgenomen aan het vakoverstijgende project Toekomst Kijken. Bij dit project krijgen de leerlingen een kijkje in de mogelijkheden die zij hebben na het behalen van hun vwo-diploma.

Ze konden zich inschrijven voor uiteenlopende beroepen, zoals huisarts, landschapsarchitect en familierechtadvocaat. Negen ouders van Topklas-leerlingen hebben een presentatie gegeven over hun beroep en de weg hiernaartoe. De meesten deden dit hier op school, een enkele online.Leerlingen hadden voorafgaand aan de presentatie vragen bedacht en kregen een casus voorgelegd. Ze hebben met veel interesse geluisterd en enthousiast gewerkt aan de casus. Hun ideeën/oplossingen hebben ze gedeeld met de professionals.

De verkregen informatie wordt door elke leerling verwerkt in een artikel bij de vakken Nederlands en beeldende vorming. Het beste artikel zal op de website worden geplaatst.

Claudia Cornelisse
Coördinator Topklas