Welkom nieuwe leerlingen 2022-2023!
Gepubliceerd op

Welkom nieuwe leerlingen 2022-2023!

De Centrale Aanmelding in 2022 was uniek met twee aparte aanmeldweken. Na vier inschrijfmomenten zijn de aanmeldingen voor de brugklas 2022/2023 binnen. Totaal 280 leerlingen hebben zich ingeschreven voor het nieuwe schooljaar op het Mgr. Frencken College!

We danken alle leerlingen en hun ouders voor het vertrouwen in het Frencken en gaan er natuurlijk samen een mooie schooltijd van maken!

We zijn verheugd te melden dat er voor iedereen plaats is in de brugklas die als voorkeur is opgegeven! Voor de Frencken Next-brugklas hebben zich 118 leerlingen aangemeld. Door het ruime aantal plaatsen Frencken Next is er voor alle aangemelde leerlingen plaats en hoeft er niet geloot te worden.

We nemen vanaf nu spoedig contact op met de groepsleerkracht van groep 8 om samen informatie te delen. Op deze wijze zorgen we voor een goede voorbereiding en start in het nieuwe schooljaar op onze school.

Dat kost natuurlijk enige tijd en daarom horen ouders/leerlingen uiterlijk 26 mei 2022 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissie.


Welkom op het Frencken - de school van jouw toekomst!