Corona update november 2021
Gepubliceerd op

Corona update november 2021

Vrijdagavond 12 november heeft het kabinet vanwege de oplopende Coronabesmettingen opnieuw nieuwe maatregelen aangekondigd en adviezen gegeven. De scholen werden tijdens de persconferentie nauwelijks genoemd. Dat komt omdat het kabinet, op basis van het OMT-advies, heeft besloten de situatie in het VO (en PO) geheel ongewijzigd te laten.

Dat betekent dat er in de maatregelen voor het VO niets verandert: we kunnen en mogen al onze schoolactiviteiten voortzetten.

Concreet betekenen de huidige maatregelen in grote lijnen het volgende:
  • Lessen en activiteiten gaan gewoon fysiek op school door.
  • We blijven de hygiënemaatregelen zorgvuldig naleven en houden afstand daar waar dat kan. Soms kan dat niet. Dat vraagt om rekening te houden met elkaar.
  • Mondkapje is niet verplicht, het mag wel.
  • We ventileren zoveel mogelijk door ramen open te zetten. Dat maakt dat het soms iets kouder zal zijn in de klas of in de aula. Advies is om daar met kleding rekening mee te houden.
  • Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Blijf preventief thuistesten - je kunt twee thuistesten per week meenemen uit de doos bij de receptie.
  • De voorlichting voor ouders van leerlingen in groep 8 op 23 en 25 november gaat door.
  • De ouderavondgesprekken op 29 en 30 november (m.u.v. Next) zullen digitaal plaatsvinden.
Op het Frencken hebben we afgelopen weken slechts een enkele leerling gehad die vanwege corona niet naar school kon/mocht. Omdat het om een enkele leerling gaat, hebben we afgesproken dat de docent met de leerling afspraken maakt. Uiteraard blijven we deze werkwijze kritisch volgen. Mocht onverhoopt het aantal leerlingen dat thuiszit stijgen, dan bekijken we opnieuw of deze werkwijze passend is.

Aan alle ouders het vriendelijke verzoek om via onze website door te blijven geven als uw kind thuis moet blijven vanwege corona.

Deze tijd vraagt veel van iedereen. We hebben bewondering voor hoe iedereen steeds weer de schouders eronder zet. Hoewel de corona-ontwikkeling enerzijds zorgelijk is, blijven wij als Frencken-team samen met onze leerlingen het vertrouwen en optimisme houden om er samen mee om te kunnen gaan.