Het Frencken gaat weer helemaal open!
Gepubliceerd op

Het Frencken gaat weer helemaal open!

Wat we een maand geleden echt nog niet voor mogelijk hielden, is afgelopen weekend wel door het kabinet besloten: leerlingen in het VO hoeven niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Goed nieuws dus voor onze leerlingen! Het Frencken gaat vanaf maandag 31 mei weer volledig open; alle leerlingen mogen gelijktijdig naar school komen.40-minuten rooster

We continueren het 40-minutenrooster omdat we daarmee de mogelijkheid creëren om in de middag leerlingen die dat nodig hebben, extra aandacht te geven. Dat kan in de vorm van persoonlijke begeleiding, hulplessen, bijlessen of gewoon even tijd voor elkaar maken. We weten dat leerlingen daar baat bij hebben en daar is in de middag dan ruimte voor. Qua lestijden houden we het lesrooster aan wat we momenteel in de bovenbouw hanteren: lesuur 1,2,3, dan een pauze van een half uur, lesuur 4,5,6, dan weer een pauze van een half uur, lesuur 7,8,9. Leerlingen pauzeren in de regel buiten; alleen bij regen pauzeren de leerlingen binnen.

Veilig open

In feite gaan we weer terug naar de situatie van het najaar met het grote verschil dat oudere medewerkers zijn ingeënt, net als de meeste kwetsbare medewerkers. We houden i.v.m. de veiligheid de éénrichtingsroute in stand en het dragen van mondkapjes in de gangen blijft verplicht en er blijft 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers. En we hebben in ons nieuwe gebouw een goede ventilatie (één van de redenen waarom we tot nu toe relatief weinig besmettingen hebben gehad).

Zelftesten

Van medewerkers en leerlingen wordt verwacht dat ze zichzelf twee keer per week preventief testen. Dit is een eigen verantwoordelijkheid die we niet kunnen controleren, maar waarvan we verwachten dat iedereen deze opvolgt. De minister heeft gezegd dat zelftesten afgenomen ‘moeten’ worden. De zelftesten voor leerlingen worden vanaf deze week uitgedeeld door de mentoren/coaches.

We weten dat het voor de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen echt het beste is als ze fysiek op school zijn en op school van een docent les krijgen. We kijken er daarom naar uit om alle leerlingen weer gewoon in volledige klassen te mogen lesgeven!