Topklasproject Toekomst Kijken
Gepubliceerd op

Topklasproject Toekomst Kijken

Afgelopen woensdag 7 april hebben de leerlingen van Topklas 1 en 2 deelgenomen aan het vakoverstijgende project Toekomst Kijken. Bij dit project krijgen de leerlingen een kijkje in de mogelijkheden die zij hebben na het behalen van hun VWO-diploma.

Ze konden zich inschrijven voor uiteenlopende beroepen, zoals data-analist, marketingmanager en jeugdzorgmedewerker. Een zestal ouders heeft verteld over hun beroep en de weg hiernaartoe. Voorheen gingen de leerlingen op bezoek bij het bedrijf van de ouders. Dit jaar natuurlijk volledig coronaproof via een Google Meet.

Leerlingen hadden voorafgaand aan de presentatie vragen bedacht en kregen een casus voorgelegd. Ze hebben heel geïnteresseerd geluisterd en enthousiast gewerkt aan de casus. Hun ideeën/oplossingen hebben ze gedeeld met de professionals. De informatie wordt door elke leerling verwerkt in een artikel bij de vakken Nederlands en beeldende vorming.