Vanaf maandag 1 maart weer open!
Gepubliceerd op

Vanaf maandag 1 maart weer open!

In de persconferentie van dinsdagavond 23 februari is bekendgemaakt dat de VO-scholen, met behoud van de 1,5 meter maatregel, weer open mogen. Na 8 weken thuisonderwijs gaan we onze leerlingen weer op school ontmoeten. Daar zijn we natuurlijk heel blij om!

Hoe ziet het onderwijs op het Frencken vanaf 1 maart eruit?De lessen

 • Omdat de leerlingen elkaar langere tijd niet gezien hebben, zal er bij de start aandacht zijn voor het re-socialisatieproces.
 • De klassen in de onderbouw zijn verdeeld in twee groepen, een A-groep en een B-groep.
 • De groepen in de bovenbouw zijn ook in een A-groep en een B-groep verdeeld.
 • De leerlingen komen om de dag naar school. De A- en B-groepen wisselen elkaar af. Als de leerling niet op school is, volgt hij/zij de lessen online. We starten maandag 1 maart met de B-groep op school en met de A-groep online vanaf huis. 
 • De online leerling meldt zich bij de start van elke les via google-meet. De docent zet daarvoor een link klaar.
 • We werken met het 40-minuten corona-rooster. Dat wil zeggen dat de lessen 40 minuten duren en dat er 2 pauzes zijn van een half uur. Voor roostertijden: zie je mail of kijk hier onder roosters.

Organisatie

 • De onderbouw (leerjaar 1,2,3) en de bovenbouw (leerjaar 4,5,6) hebben gescheiden pauzes.
  De regel is dat leerlingen, als het niet regent, buiten pauzeren. Leerlingen mogen hun jas
  mee de klas in nemen zodat zij niet eerst langs het kluisje hoeven om naar buiten te gaan. Als het regent kan er binnen worden gepauzeerd.
 • Het is voor iedereen verplicht om bij verplaatsing binnen de school een mondkapje te dragen. Een docent kan leerlingen ook tijdens de les verzoeken een mondkapje te dragen als door omstandigheden de 1,5 meter maatregel tussen docent en leerling niet kan worden nageleefd.
 • In het lokaal staan middelen voor het desinfecteren van handen en tafels.
 • Leerlingen komen via 2 ingangen de school binnen.
 • Om drukte bij de start van de dag te spreiden, worden leerlingen op de volgende tijden op school verwacht:
  Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1,2,3) om 8.20 uur;
  Leerlingen van de bovenbouw (leerjaar 4,5,6) om 8.25 uur.
 • In het gebouw is een eenrichtingsroute aangegeven. Iedereen wordt geacht deze te volgen.
 • De studienissen in het gebouw zijn dicht.
 • De lessen LO worden buiten gegeven. De sporthal is ingericht zodat leerlingen daar kunnen studeren en schoolexamens kunnen worden afgenomen.

Toetsweek TW3

In maart staat een toetsweek voor de hele school gepland. We kiezen voor een toetsweek om te voorkomen dat de leerlingen de komende weken alleen maar bezig zijn met toetsen. De komende 2 weken kunnen de lessen dan geheel gebruikt worden om de leerlingen op deze toetsweek voor te bereiden. De aanvangtijden en toetsroosters worden binnenkort gedeeld.

Eindexamens

Op 12 februari is bekendgemaakt dat de eindexamens, in enigszins aangepaste vorm, doorgaan. Examenleerlingen en hun ouders ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatieavond over het centraal eindexamen.

RIVM-maatregelen

 • Leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen.
 • Leerlingen blijven ook thuis als er een quarantaineadvies geldt, bijvoorbeeld als een huisgenoot naast milde coronaklachten koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft, of een bevestigde coronabesmetting heeft.
 • Bij twijfel raadpleeg deze beslisboom.
 • Voor het melden van een RIVM-covid melding, maakt u a.u.b. gebruik van het formulier op deze pagina.

We kijken ernaar uit de leerlingen weer op school te zien.
Allemaal veel succes gewenst, in goede gezondheid.