Schoolsluiting en examens
Gepubliceerd op

Schoolsluiting en examens

In verband met het bestrijden van het coronavirus heeft het kabinet besloten over te gaan tot een strenge lockdown van woensdag 16 december tot maandag 18 januari. Wat betekent dat voor de rest van deze week? En na de kerstvakantie?

Omdat we deze week in de proefwerkweek zitten is het voor iedereen even schakelen. Gelukkig mogen schoolexamens gewoon op school doorgaan. Voor gewone proefwerken geldt dat niet. Deze gaan we ook niet digitaal afnemen. Dat betekent dat de gewone proefwerken die woensdag en donderdag op de planning stonden na de lockdown worden ingehaald. Daarover volgt later meer informatie.

Voor leerlingen in het leerjaar 4, 5, 6

  • Alle schoolexamens gaan door op school.
    Dat betekent dat voor de leerlingen uit 4 en 5 havo en de leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo de schoolexamens gewoon volgens rooster doorgaan. Wij verwachten hen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, op de afgesproken tijden woensdag 16 december en donderdag 17 december op school. Bij gezondheidsklachten wordt van de leerling verwacht dat hij/zij thuis blijft.
  • Proefwerken die onderdeel uitmaken van een SE-verzamelcijfer gaan ook door. De leerlingen krijgen een overzicht gemaild welke proefwerken dat zijn.
  • Proefwerken die geen onderdeel vormen van een SE-verzamelcijfer gaan niet door.
  • Vrijdag 18 december zijn de leerlingen vrij.

Voor leerlingen in het leerjaar 1, 2, 3, en 4h

  • De proefwerken worden verplaatst. Deze zullen plaatsvinden na de lockdown. Hierover volgt meer informatie na de kerstvakantie.
  • De leerlingen gaan woensdag 16 december en donderdag 17 december thuis werken aan een opdracht. Zij ontvangen hierover informatie via de leerjaarcoördinator of mentor. Deze opdracht zal vandaag via mail aan de leerlingen gegeven worden. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de opdracht uiterlijk donderdag 17 december einde van de dag inleveren.
  • De leerlingen van Frencken Next volgens woensdag en donderdag de lessen online vanuit huis.
  • Vrijdag 18 december zijn de leerlingen vrij.
Mocht het voor uw zoon/dochter niet mogelijk zijn om thuis te werken en/of te leren, het
schoolgebouw is deze week open. Leerlingen kunnen gebruik maken van de aula.

Hoe gaan we verder na de kerstvakantie tot 18 januari?

De niet-examenleerlingen krijgen na de kerstvakantie online les. Voor de examenleerlingen heeft het kabinet een uitzondering gemaakt. Zij mogen wel op school les krijgen. Deze week volgt nog informatie over de online lessen en over de lessen voor de examenleerlingen na de kerstvakantie.

Veel sterkte in deze onzekere tijden!


Foto: Oosterbouwt