Welkom terug op het Frencken!
Gepubliceerd op

Welkom terug op het Frencken!

Wat zijn we verheugd om iedereen vanaf dinsdag 2 juni weer in levende lijve te ontmoeten! Na elf weken ‘onderwijs op afstand’ gaan we weer open. We hebben mentorgesprekken en 'reallife' lessen in het rooster gemixt met digitaal onderwijs, zodat alles volgens het de RIVM-richtlijnen en het VO-veiligheidsprotocol verloopt. Samen gaan we dit goed voor elkaar krijgen!

Enerzijds zijn we al behoorlijk gewend geraakt aan het 'onderwijs op afstand'. Anderzijds merken we dat we de interactie in levenden lijve tussen docent en leerling missen. Gelukkig kan dat vanaf juni weer - op anderhalve meter, dat wel. We zijn ontzettend blij dat we dit schooljaar ‘live’ mogen afronden, omdat onderwijs meer is dan inhoud van de lesstof. Vooral het sociale aspect en het goed voorbereiden op de toetsweken krijgen nu de verdiende aandacht.

Week 23

Deze week verzorgen we in de ochtend onderwijs op afstand en plannen we in de middag een blok van 2 x een uur voor de mentor/coach en de mentorleerlingen. Doel van het gesprek is om elkaar weer te ontmoeten en van elkaar te horen hoe het gaat, wat er in de tussenliggende tijd gebeurd is en om samen weer een nieuwe start te maken. Dit gebeurt in halve groepen in een lokaal op school. De klas/groep wordt in 2-en gedeeld, een groep A en een groep B.

Week 24 en 25

In week 24 en 25 komen de leerlingen in de ochtend (in halve klassen, groep A of B) naar school, volgens hun basisrooster. Doel is dat de docent met zijn leerlingen de lesstof van de afgelopen tijd herhaalt, dat er met de stof actief geoefend wordt, dat er vragen gesteld kunnen worden etc. Dit ter voorbereiding op de toetsweek. Leerlingen die die dag niet op school zijn (omdat ze in de andere groep zijn ingedeeld), werken vanuit huis en melden zich via de hangout aan het begin van de les en volgen nadere instructies van de docent.

In week 24 en 25 hanteren we het oude (traditionele) 40-minutenrooster tot aan de grote pauze. Dit rooster kent een kleine pauze van 20 minuten. De ochtend duurt tot en met les 6 zodat de leerlingen geen grote pauze op school hoeven door te brengen. Hierdoor zijn we beter in staat om de veiligheidsrichtlijnen te handhaven. Dit betekent wel dat de lessen 7, 8, 9 in week 24 en 25 niet door kunnen gaan.

Week 26 en 27

Dit zijn twee toetsweken: de 'normale' toetsweek is iets verlengd om de aantallen leerlingen beter te kunnen spreiden.

Week 28

De laatste schoolweek voor de zomervakantie! Hierin vinden eindvergaderingen plaats en ook de gesprekken met ouders/leerlingen die het bevorderingsadvies niet opvolgen. We sluiten dit bijzondere jaar af.

RIVM-maatregelen en veiligheidsprotocol

Om aan de RIVM-maatregelen en het veiligheidsprotocol tegemoet te komen, hebben we de volgende instructies:

 • Fietsen worden neergezet op aanwijzingen van de concièrges. Er zijn 3 fietsenstallingen gecreëerd. Elke klas krijgt een vaste stalling toegewezen.
 • Er worden 3 ingangen gebruikt. Leerlingen lopen direct door naar het lokaal.
 • Jassen en tassen gaan mee naar het lokaal. Kluisjes worden niet gebruikt.
 • Bij de ingang van het lokaal desinfecteren leerlingen hun handen.
 • Er is eenrichtingsverkeer uitgezet. Iedereen moet deze route volgen (ook als het niet de kortste route is).
 • Toiletten en leuningen worden een paar keer per dag gedesinfecteerd.
 • In de lokalen zijn schermen neergezet bij het bureau van de docent. Er is een streep op de grond getrokken welke de ruimte voor de docent markeert.
 • Leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 arriveren tussen 8.10 uur en 8.20 uur op school en zitten (als ze het eerste uur les hebben) om 8.20 uur in het lokaal (volgens rooster). Aan de docent wordt gevraagd om uiterlijk 8.10 uur in het lokaal te zijn. Leerlingen blijven de hele ochtend in dat lokaal. Binas-practica worden niet gegeven. Ook in de kleine pauze blijven leerlingen in het lokaal. Leerlingen in de onderbouw verlaten na het 6e lesuur om 12.50 uur volgens de looproute de school.
 • Leerlingen van leerjaar 4 en 5 arriveren tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Zij worden om 8.30 uur in hun lokaal verwacht. De bovenbouwleerlingen wisselen wel van lokaal en volgen consequent de looproute in school. De leerlingen in de bovenbouw wordt gevraagd na het 6e uur wat langer te blijven zitten en verlaten na het 6e lesuur om 13.05 uur via de looproute de school.
 • De leerlingen maken aan het begin van de les hun tafeltje schoon én bij verlaten van het lokaal voor de volgende groep ook.
 • Als leerlingen van de bovenbouw een tussenuur hebben, verblijven ze in een aangewezen ruimte. Dat kan de sporthal zijn die is ingericht als examenzaal, maar kan ook de onderbouwaula zijn. Hier zijn surveillanten aanwezig.
 • Als leerlingen van de onderbouw een tussenuur hebben, blijven zij in het lokaal en werken zij zelfstandig. Een surveillant zal aanwezig zijn.
 • Als een docent fysiek niet aanwezig is, maar wel een hangout verzorgt, worden leerlingen geacht deze te volgen.
 • Leerlingen in leerjaar 3 die een vak niet gekozen hebben, blijven wel in het lokaal zitten maar gaan voor zichzelf aan de slag. Het levert te veel onrust/beweging op als deze leerlingen de klas verlaten en naar de sporthal of onderbouwaula gaan.

We kijken uit naar de komende periode waarin we samen met de leerlingen weer gaan opstarten op school en toe gaan werken naar het afsluiten van dit bijzondere schooljaar. Allemaal veel succes gewenst, in goede gezondheid!