Het Frencken vanaf 1 juni
Gepubliceerd op

Het Frencken vanaf 1 juni

Na het overwegen van verschillende scenario's en de voors en tegens tegen elkaar afzetten, zijn we tot een oplossing gekomen om na 1 juni de deuren van de school te openen. In grote lijnen betekent het dat er naast het digitale onderwijs, leerlingen naar school komen voor mentorgesprekken, (hulp)lessen en voor sociale activiteiten, die we nu vormgeven en gaan roosteren.

Vanaf 1 juni: digitaal onderwijs én op school

We continueren het digitale onderwijs in combinatie met mentorgesprekken en (hulp)lessen. En we willen ook een sociale activiteit voor (groepjes leerlingen van) een jaarlaag organiseren. Daarover volgt snel meer informatie net als over alle RIVM-maatregelen die we hierbij hebben getroffen.

Profielkeuze en lessen klas 3

Vanaf 2 juni volgen leerlingen in de derde klas alleen nog de digitale lessen van hun profielkeuze. Daardoor worden zij in staat gesteld om de laatste weken alleen te focussen op de vakken die ze meenemen naar de bovenbouw. Dit houdt in dat leerlingen sowieso de vakken Nederlands, Engels, levensbeschouwing volgen en vwo-leerlingen in ieder geval ook wiskunde. Daarnaast de gekozen profielvakken, behalve de nieuwe vakken: biologie, maatschappijwetenschappen, informatica en filosofie. Derdeklassers zullen dus van veel docenten voor 1 juni al afscheid nemen.

Aangepaste overgangsprocedure

Vanwege de coronasituatie hebben we de overgangsprocedure met instemming van de MR aangepast. In de bevorderingsadviezen vinden jullie hier meer informatie over. Deze week zullen de mentoren tijdens een les of in het mentoruur de nieuwe procedure aan hun leerlingen toelichten.

RIVM-maatregelen

Hoe we de richtlijnen van het RIVM na gaan leven staat in dit document. Hier hebben we afgelopen weken ‘in het klein’ ervaring mee opgedaan bij de afname van de SE’s. Onze ervaring is dat dit goed loopt, leerlingen volgen de instructies over het algemeen netjes op. We hebben er vertrouwen in dat we dit samen met de leerlingen prima voor elkaar gaan krijgen.

Toetsweken

Na de drie weken in juni van 'combi-onderwijs thuis en school' breken de laatste toetsweken aan. Deze starten op maandag 22 juni en duren 10 dagen. Dat is iets langer dan in het originele rooster staat, omdat we dan beter in staat zijn om aan de RIVM-maatregelen te voldoen met de inroostering.

Voor de bovenbouwleerlingen zullen alle toetsen op school plaatsvinden. Voor de onderbouwleerlingen is ook het streven om alle toetsen op school te laten plaatsvinden. Echter: omdat we de RIVM-richtlijnen moeten volgen, is het nog niet helemaal zeker of dat organisatorisch ook mogelijk is. Het kan zijn dat enkele toetsen op afstand worden afgenomen.

Gedetailleerde informatie over de toetsweken en het toetsrooster volgen later. Het is onze intentie om het toetsrooster rond 1 juni gereed te hebben.