Online onderwijs - week 4 en 5
Gepubliceerd op

Online onderwijs - week 4 en 5

Het digitale onderwijs hebben we aardig onder de knie, maar wil niet zeggen dat we niet terug verlangen naar de gezelligheid op school en 'echte klassen'. De meivakantie staat voor de deur. Dit jaar sluiten we de deuren en de ‘hangouts’ voor twee weken, niet wetende hoe de situatie eruitziet als we in mei weer starten. Wat weten we wel? We blikken nog even terug en voorzichtig vooruit;

(Bijna) leeg gebouw

Ons gebouw is bijna leeg geweest de afgelopen weken. Hier en daar zijn er medewerkers aanwezig en wordt er op school digitaal les gegeven of online vergaderd. Veel docenten werken vanuit huis. Buiten wordt het nu groener en ook binnen hebben we wat extra kleur aangebracht op de oude trap.

Na de meivakantie

Het kabinet maakt op dinsdag 21 april bekend of de sluiting van de scholen na 28 april a.s. wordt voortgezet of dat de scholen weer open mogen. We bereiden daartoe de twee scenario’s voor. Meer informatie volgt spoedig na het nieuws van 21 april.

De lessen starten op woensdag 6 mei. Hiermee wijken we af t.o.v. onze jaarplanning. Op 4 mei
zullen we met docenten bij elkaar komen om de doorstart op 6 mei voor te bereiden. Dit is een lesvrije dag, maar de SE’s die op 4 mei gepland staan gaan wel gewoon door.
Dinsdag 5 mei is het Bevrijdingsdag en zijn we dicht, woensdag 6 mei is weer een volwaardige onderwijsdag: op afstand óf op school.

Ouderavonden

Oorspronkelijk stonden er ouderavonden gepland op 8 en 9 april. Als de scholen open mogen na de meivakantie willen we de ouderavonden plannen op dinsdag 26 en woensdag 27 mei. Mogen de scholen niet open, dan gaan we een telefonische oplossing bedenken. Uiteraard weten we ook dit pas na dinsdag 21 april.

Overgangsregeling

Nu de normale loop van het schooljaar zo anders is dan normaal, zou het aan het einde
van het jaar niet fair zijn als we daar geen rekening mee zouden houden bij de
overgangsvergaderingen. Daarom zijn we aan het bekijken op welke wijze we dit gaan
regelen. Daarover volgt ook na de meivakantie meer informatie.

Oriënteren op een vervolgopleiding

Vorige week hebben onze decanen een oproep gedaan aan oud-leerlingen om de leerlingen uit de bovenbouw te helpen bij de oriëntatie op hun vervolgopleiding. Het hoger onderwijs is immers ook gesloten en open dagen, meeloopdagen en proefstudeeractiviteiten kunnen dus niet doorgaan. Ruim 300 (!) oud-leerlingen hebben op die oproep gereageerd! We zijn blij dat zoveel oud-leerlingen op deze manier betrokken zijn bij onze school.

De lijst met studies is aan de bovenbouwleerlingen en aan hun ouders/verzorgers
gemaild. We hopen dat dit op deze wijze helpt een betere stap kunnen zetten in de oriëntatie op een vervolgopleiding.

Het hele Frenckenteam wenst je, ondanks alles, een fijne meivakantie en een goede
gezondheid!