Corona: centraal eindexamen gaat niet door
Gepubliceerd op

Corona: centraal eindexamen gaat niet door

Zojuist heeft minister Slob bekend gemaakt dat dit jaar vanwege de coronacrisis de centraal eindexamens niet doorgaan. Tevens heeft hij bekend gemaakt dat de resultaten van de schoolexamens bepalen of een leerling zijn/haar diploma krijgt. Hiervoor wordt nog een uniforme slaag-/zakregeling opgesteld.

Hierbij een eerste reactie op dit ingrijpende besluit.


We begrijpen dat dit besluit heel veel vragen oproept. Ook wij hebben nog veel vragen. We gaan voor de nog uit te voeren SE's/inhaal-SE's en herkansingen een nieuw plan van aanpak opstellen, maar daarvoor hebben we eerst de nieuwe slaag-/zakregeling nodig en meer informatie.

We begrijpen dat het echt moeilijk is om niet te weten waar leerlingen en docenten nu precies aan toe zijn, maar we hebben dus nu tijd nodig om een zinvol plan van aanpak te maken en daarvoor vragen we jullie geduld. Zodra we meer info hebben, zullen we die uiteraard delen.

Een paar praktische zaken:


  • De geplande mondelingen kunnen op afstand gewoon doorgaan. Deze mondelingen toetsen namelijk eindtermen die nog niet eerder afgetoetst zijn, en dat moet daarom sowieso gebeuren.

  • De vraag 'wat gebeurt er in de les de komende weken met de eindexamenleerlingen' kan het best beantwoord worden door de betreffende docent. De docent bepaalt in deze wat voor wie op welk moment zinvol of niet zinvol is. Daar is op dit moment namelijk geen pasklaar of uniform antwoord op te geven en is voor elk vak weer anders.

  • Uiteraard zullen het nieuwe plan van aanpak en de nieuwe planning tijdig bekend worden gemaakt en zal er rekening worden gehouden met voorbereidingstijd van leerlingen en docenten.

  • De schoolexamens en herkansingen zullen niet eerder dan 6 april worden afgenomen.

Het zijn zeer bijzondere tijden, zeker voor onze eindexamenleerlingen en eindexamendocenten. Er wordt veel van hen gevraagd. Het cancelen van SE's en het niet weten wanneer het dan wel doorgaat, vraagt veel veerkracht en flexibiliteit.

We wensen zowel onze leerlingen als onze docenten daarbij veel sterkte en succes. We hebben alle vertrouwen dat het goed komt. We houden iedereen zo goeden snel mogelijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Wordt zeker vervolgd.