Frencken College dicht - onderwijs op afstand
Gepubliceerd op

Frencken College dicht - onderwijs op afstand

Het besluit over het wel of niet sluiten van scholen is genomen: we gaan dicht t/m 6 april. Dat betekent dat we onderwijs op afstand gaan verzorgen. Dit is een ontwikkeling die van ons allemaal iets vraagt, zowel van de leerlingen, als van de docenten, medewerkers en van ouders. Het doet een beroep op onze creatieve vermogens, onze flexibiliteit en onze veerkracht. Dat is spannend en het gaat ons vast en zeker lukken. Samen staan we sterk!

We gaan dicht met de volgende ambities:
 • De eindexamenleerlingen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op het eindexamen; daar moet extra aandacht naar uitgaan.
 • Onderwijs op afstand voor alle leerlingen om hen zo weinig mogelijk achterstand te laten oplopen.

Dit betekent het volgende:

Voor de eindexamenleerlingen:
 • Op maandag zijn er nog SE’s en mondelingen gepland. Deze gaan NIET door.
 • Er volgt nog berichtgeving over het inhalen van deze en overige SE’s en mondelingen.
 • Aan de docenten wordt gevraagd om onderwijs op afstand verder voor te bereiden zodat dit dinsdag al voor de eindexamenleerlingen in kan gaan.
Voor alle leerlingen:
 • Alle leerlingen gaan vanaf maandag 16 maart a.s. al thuis aan het werk.
 • Op maandag en dinsdag werkt de leerling aan opdrachten die in Magister staan. Deze worden geplaatst in Magister door de docent.
 • De docent bereidt op maandag en dinsdag het onderwijs op afstand verder voor.
 • Vanaf woensdag 18 maart a.s. (en voor eindexamenleerlingen dinsdag 17 maart) gaat het onderwijs op afstand actief in.
Bij onderwijs op afstand willen we een paar regels met elkaar afspreken:
 • De leerling volgt het vak op het moment dat het in zijn lesrooster geplaatst is.
 • De docent opent de les op afstand door leerlingen via hangouts welkom te heten en de les te starten en instructies te geven wat er die les verwacht wordt.
 • Vervolgens wordt er gewerkt op een wijze die door de docent bepaald wordt. De docent blijft dat lesuur beschikbaar voor zijn/haar klas.
 • De les wordt plenair afgesloten (via hangouts) met een korte terugblik en vooruitblik.

Opmerking: dit zullen we met elkaar moeten gaan leren en zal niet meteen vlekkeloos gaat verlopen. Het zal zeker wennen zijn.

Aandachtspunten:
 • Het kan zijn dat voor de eindexamenleerlingen het werken op afstand te ‘mager’ is. We gaan bekijken wat er nodig is om toch de gewenste kwaliteit te kunnen leveren, zodat we onze leerlingen voldoende kunnen voorbereiden op het eindexamen.
 • We willen uiteraard zicht houden op de kwaliteit en voortgang van de leerlingen. Reguliere toetsen kunnen op afstand niet afgenomen worden. We denken na over alternatieve vormen van toetsen.
 • Het vak LO vervalt.
 • De school blijft als gebouw open. Leerlingen die niet thuis kunnen zijn (om diverse redenen zou dat het geval kunnen zijn) kunnen op school terecht. Leerlingen kunnen dus gerust ook nog spullen uit hun kluisje komen halen.
Verder zijn er vast nog heel veel vragen. Stel ze gerust via info@frenckencollege.nl of aan de
schoolleiding. Aan de ouders de vraag om hun zoon/dochter in dit bijzondere proces zo goed als mogelijk is te begeleiden.

We wensen jullie allemaal heel veel succes, sterkte en een goede gezondheid! Laten we hopen dat de situatie snel weer normaal is.