Frencken College > Ons onderwijs > Opbouw en niveaus

OPBOUW EN NIVEAUS

Het onderwijs van het Frencken zorgt ervoor dat de talenten van de leerling goed tot hun recht komen en de leerling beter voorbereid wordt op een vervolgopleiding. Onze missie is om leerlingen in een sfeer van vertrouwen en respect te (bege)leiden naar een havo- of vwo-diploma en hen stimuleren zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen, die hun weg weten te vinden in een steeds sneller veranderende samenleving.

Eén school, drie wegen naar een havo- of vwo-diploma

Vanaf schooljaar 2020-2021 start er naast het bestaande Frencken-onderwijs een andere weg naar het diploma: Frencken Next. Dat betekent dat er totaal drie soorten brugklas zijn om uit te kiezen: de havo/vwo-brugklas, de vwo-Topklas en de nieuwe Frencken Next havo/vwo-brugklas;

havo/vwo-brugklas

In de brugklas zitten leerlingen met havo- en/of vwo-advies in klas 1 bij elkaar. De splitsing in havo en vwo vindt voor leerlingen plaats aan het eind van de eerste klas.
Lees hier verder.

vwo-Topklas

Er is een aparte vwo-Topklas voor de leerling met een vwo-advies, die graag een extra uitdagend onderwijsprogramma willen volgen. Ze kiezen daarbij voor 2 uur Spaans of 2 uur Future Science in de week.
Lees hier verder.

Frencken Next (havo/vwo)

Frencken Next is meer gepersonaliseerd onderwijs, waarbij leerlingen doelgericht leren werken en meer op eigen tempo hun leerroute bepalen. Samen met een persoonlijke coach bepaalt de leerling het niveau en tempo van het havo/vwo-onderwijs. Pas na het derde leerjaar stroom je door naar havo of vwo in de bovenbouw,
Lees hier verder.

Met kiezen wordt leren leuker!

Het onderwijs van het Frencken zorgt ervoor dat de talenten van de leerling goed tot hun recht komen en de leerling beter voorbereid wordt op een vervolgopleiding. Het Frencken biedt een ‘menukaart’ met vernieuwende (extra) vakken, zoals Informatica, en Wiskunde D. Ook zijn er volop keuzes op gebied van taal en cultuur. In het derde jaar kiest een leerling een leerprofiel om zich beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Met kiezen wordt leren leuker! Dat is waar een moderne middelbare school als het Frencken voor staat.

Meer weten over leerganglagen? Lees het in onze Schoolgids.

In deze infographic zie je welke niveaus en extra keuzes er zijn gedurende je schoolloopbaan op het Frencken.