Wiskunde

 

Wiskunde heb je nodig in de praktijk. Nu, om 'even' iets uit te rekenen in bijvoorbeeld de winkel, en later bij je studie of baan.

 

De wiskunde is de taal van de wetenschap...
Al eeuwen en eeuwen kijkt de mens nieuwsgierig naar zijn wereld en wil hij wat hij ziet met anderen uitwisselen. Er begint een taal om begrippen als vorm, aantal, plaats, tijd en verbanden ertussen uit te drukken:

  • vorm: punt, lijnstuk, driehoek, vierkant, cirkel, kubus, balk, piramide, kegel, bol, cilinder, ...
  • aantal: de getallen 1, 2, 3, 4, ...
  • plaats: voor, links van, hoger dan, afstand tot, ...
  • tijd: voor, na, dagen, jaren, ...

Maar je spreekt pas over wiskunde als je er mee redeneert tot er "gereedschap" ontstaat waarmee men de problemen die de mens zich stelt of tegen komt mee kan aanpakken.

Hoe werkt het?

Wiskundigen ontwerpen een samenhangend "gereedschap" om structuren te beschrijven, modellen te ontwerpen, problemen aan te pakken. Dit gereedschap moet zo sterk zijn dat aan de kracht ervan (de "waarheid" ervan) niet kan worden getwijfeld: wiskundige uitspraken zijn binnen de wiskundige theorie waar, bewezen...

 

De eerste die inzag hoe belangrijk het bewijs van een uitspraak is was Pythagoras. Zijn naaste volgelingen heetten "mathematikoi".

Honderden jaren later schreef Euklides een eerste samenhangende wiskundige theorie in zijn beroemde boek "De Elementen". Hij zette vanuit een klein aantal aannames (axioma's, basisbegrippen en manieren van redeneren) de complete wiskunde van de Oude Grieken op.

Tegenwoordig bestaat er een veelheid van wiskundige theorieën, zoals (vlakke) meetkunde, algebra, kansrekening, getaltheorie, coderingstheorie, topologie (vormleer), en nog veel meer...daar ga je mee aan de slag op het Frencken.

 

Wiskunde op het Frencken

 

We werken met de methode Getal en Ruimte. In elk hoofdstuk staat een onderwerp centraal. Je bestudeert de theorie en past deze toe in opgaven die je op school of als huiswerk maakt. Na elk hoofdstuk toetsen we of je je de stof eigen hebt gemaakt.

Enkele hoofdstukken worden afgesloten met een computerparagraaf. Je gaat dan aan de slag met het programma Geogebra. www.geogebra.org/forum


Ook het rekenen komt aan bod. Op het Frencken heb je na 2 wiskunde hoofdstukken een rekenblok. Het is goed om je rekenvaardigheden bij te houden en te verbeteren op de site www.beterrekenen.nl

Misschien kun jij beter rekenen dan je ouders!

 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV