Werkstukken Kunsttheorie  
Praktijkopdrachten   Examens
Studiewijzers Opdrachten
Introductie
     

Zelfportret
Inge van der Steen
5 Havo 07-08

Zelfportret
Bart Heijt
5 Havo 07-08

Zelfportret
Prizzy de Vos
5 Havo 08-09

De leerlingen, Inge, Bart en Prizzy die je op bovenstaande afbeeldingen ziet, gingen je al voor. Waarom kozen zij voor het vak Tekenen in de bovenbouw?!


 Kunstacademie  Design Academy
 Industrieel Ontwerper  Film en tv
 Kunst en economie   Bouwkunde
 Grafisch vormgever   
 Docent Beeldende Kunst  Technisch commerciële textielkunde
 Amsterdam Fashion Institute  Media en entertainment management
 Media, informatica en communicatie  Museologie
 Maatschappelijk werk en dienstverlening  Culturele en maatschappelijke vorming
 Sociaal-pedagogische hulpverlening  Creatieve therapie
 Hoger toeristische en recreatief onderwijs  Vrijetijdsmanagement
 Academie voor popcultuur  Fotografie


Eén van deze beroepen of opleidingen daagden Inge, Bart en Prizzy uit om te kiezen voor Tekenen. Zit er ook een opleiding of beroep bij dat jou aanspreekt? Dan is het ten zeerste aan te bevelen om Tekenen in je profiel te kiezen!

Algemeen

We leven momenteel in een beeldcultuur. Denk aan de televisie en vooral ook aan internet waar je bestookt wordt met onder andere reclame beelden. Zonder dat je het vaak door hebt zitten er in al die beelden trucjes verwerkt waardoor je gemanipuleerd wordt om bijvoorbeeld een product te kopen. Bij het vak Tekenen leer je beter te kijken naar de beelden om je heen, de werken uit de kunstgeschiedenis maar ook naar je eigen tekening of schildering. Het zorgt ervoor dat je een kritische blik krijgt. Je krijgt oog voor nuances.

Tekenen lijkt misschien een vak waar een bèta student niets aan heeft. Toch is dit niet helemaal het geval. Tekenen is een vak waarin je creatief leert om springen met bestaande gegevens. Deze creativiteit is uitermate handig bij onderzoekende opleidingen en/of beroepen. Je leert namelijk te denken buiten de gebaande paden en buiten je eigen referentiekader.

Tekenen kiezen voor de ‘gezelligheid’ is een verkeerde motivatie. Tekenen is zeer arbeidsintensief en kost je daarom veel ‘werkuren’. Daarnaast moet je redelijk zelfstandig de kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing verwerken. Het is zeker niet gemakkelijk, dus onderschat het niet!

Maar om je niet te veel af te schrikken; alle leerlingen die bewust voor Tekenen hebben gekozen, hebben er geen moment spijt van gehad!!!

Waarin verschilt dit vak met de onderbouw?
In de onderbouw wordt de basis gelegd om in de bovenbouw zo zelfstandig mogelijk allerlei opdrachten te kunnen uitvoeren. Heel belangrijk is dat je in staat bent om, uitgaande van bepaalde thema’s of opdrachten, zelfstandig een beeldend proces te doorlopen. Naast deze zelfstandigheid wat betreft de praktijk is er nog een ander belangrijk verschil met de onderbouw. De kunsttheorie speelt namelijk een grotere rol binnen het vak Tekenen dan in de onderbouw. (zie bijvoorbeeld ook het examenprogramma)

Tekenen is dus een vak dat uit verschillende onderdelen bestaat:

 • De praktijk
  Je tekent en schildert vanuit verschillende vertrekpunten: de waarneming, de verbeelding en functionele vormgeving (ontwerpen).
 • Kunstgeschiedenis
  Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de kunst vanaf de klassieke oudheid tot nu.
 • Kunstbeschouwing
  Het aandachtig bekijken en analyseren van kunstwerken en je eigen werk op zowel vorm als inhoud om zo het kunstwerk beter te kunnen begrijpen.

Om de lesstof beter te laten ‘hangen’ zijn er naast de reguliere lessen ook excursies naar musea. Omdat je dan kunst ‘in het echt ziet’, ben je nog beter voorbereid op zowel de praktijk als de theorietoetsen.

Aantal lesuren

In 4 en 5 Havo heb je hetzelfde aantal uren volgens onderstaande verdeling:

 • 2 lesuren praktijk
 • 1 lesuur theorie (kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing)

Examenprogramma

Het Schoolexamen (SE) bestaat uit drie toetsmomenten:

 1. SE 0 (Herfst) bestaat uit een praktisch examen. In vijf lesuren heb je de tijd om een stilleven naar de waarneming te tekenen.
 2. SE I (Kerst) bestaat uit twee onderdelen

  Praktijk; een vormgevingsopdracht van 5 lesuren, waarin voornamelijk vanuit de verbeelding wordt gewerkt (bijvoorbeeld het ontwerpen van een CD hoes of Boekenkaft)

  Theorie; een 100 minuten toets waarbij je kennis van de kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis wordt getoetst.

 3. SE II (Pasen) bestaat uit een mondeling examen. Tijdens dit mondeling presenteer je al het gemaakte praktijkwerk en samen met de docent analyseer je het eigen werk met behulp van de beeldende begrippen. (kunstbeschouwing)

Het Centraal Eindexamen is landelijk en bestaat enkel uit de theorie van de kunstgeschiedenis en de kunstbeschouwing aan de hand van een vooraf vast gesteld thema.

Succes met je keuze en hopelijk tot ziens!     

Detail “Laag over laag”
Inge van der Steen
5 Havo 07-08

Hedendaagse Delfts blauwe tegel
Bart Heijt
5 Havo 07-08

Afmaken van een foto
Prizzy de Vos
5 Havo 08-09


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV