LOB / OSB

In klas drie havo en vwo staat OSB op het rooster van de leerlingen. Deze afkorting staat voor oriëntatie op studie en beroep. Gedurende ongeveer 13 weken gaat de decaan een lesuur aan de slag met de leerlingen die in dit derde leerjaar hun profielkeuze moeten maken. Wie ben ik, wat kan en wat wil ik staan aan de basis van dit proces. Ben ik vooral een doener, een denker, een helper of een verzorger? Zijn mijn wensen realistisch? Welke vakken eisen de vervolgopleidingen? Welke competenties zijn belangrijk? Met als basis  de informatie uit de lessen en de hulp van de decaan, gesprekken met de mentor, vakdocenten en natuurlijk de ouders maakt de leerling in de loop van het jaar een keuze.

In de bovenbouw noemen we het vervolgtraject LOB; loopbaanoriëntatie en begeleiding. Dan staan er geen lessen meer op het rooster maar wordt het traject meer individueel. We proberen leerlingen te motiveren naar open dagen en meeloopdagen/proefstudeerdagen te gaan. Uiteraard organiseert de school naast de altijd aanwezige hulp van de decanen en mentoren diverse activiteiten die waardevol kunnen zijn in het oriëntatieproces. Het allerbelangrijkste is namelijk dat leerlingen zich niet alleen maar online oriënteren maar ‘in actie komen’ en ervaringen opdoen!

Een voorbeeld van een aantal activiteiten die de school organiseert:  bezoek TU Eindhoven (vwo 3), kennismaking techniek en ICT middag  (havo 3), Profielevent Avans (havo 4), bezoek Radboud Universiteit (vwo 4), jobexperience Rotary (meeloopdagen met beroepsbeoefenaars voor havo 4/5 en vwo 5), gastsprekers op diverse momenten. Bijzonder trots zijn we op de Studie Informatie Avond die we jaarlijks organiseren samen met het Oelbert gymnasium en Dongemond college. Een avond waarop meer dan 100 opleidingen voorlichting komen geven.

 

Het studieloopbaanproces is boeiend maar voor leerlingen vaak lastig. Ze moeten keuzes maken waar ze vaak nog niet aan toe zijn of voor open staan. Ze hebben de hulp van school en ouders dan ook hard nodig. Gezamenlijk komen we een heel eind!

 

Een paar feiten, cijfers en uitspraken:

· LOB loont! Combineer een aantal LOB activiteiten en de uitval in het vervolgonderwijs daalt met 10%
(bron: researchNet 2013)

· Familie draagt het meest bij aan de studiekeuze, gevolgd door de decaan (diverse onderzoeken).

· De meest zinvolle LOB activiteiten volgens scholieren zijn de open dagen met 90% van de stemmen
(onderzoek LAKS 2013)

· Een groot deel van de leerlingen die het eerste jaar uitvallen of switchen heeft zich alleen online georiënteerd.
(geconstateerd door het hoger onderwijs)

· ‘Ik hecht zeer aan “de juiste student op de juiste plek”. Betere studiekeuze, betere selectie en hoger
studiesucces zijn een gemeenschappelijk belang’. (uitspraak minister Jet Bussemaker bij de invoering
van de wet ‘kwaliteit in verscheidenheid’ in  2013)

 

 

Documenten
 TitleCategoryModified DateSize 
aanmelden shoppen in schooljaar 2019-2020PDF12-4-201953,49 KBDownload
Presentatie Effent klas 3 jan 2019 4-4-2019933,75 KBDownload
presentatie Effent klas 4 jan 2019 30-1-20191,07 MBDownload
tweede fase in schema havo 4-4-201980,25 KBDownload
tweede fase in schema vwo 4-4-201982,73 KBDownload
vrij vragen voor LOB 18-1-201847,00 KBDownload
De decaan

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV