Informatica

ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het gebruik van digitale middelen is vaak zelfs noodzakelijk geworden.

Het belang van ICT op onze school wordt het duidelijkst gemaakt door de wijze waarop onze leerlingen worden ‘ingewijd’ in de natuurlijke omgang met ICT. Naast de voordelen van het gebruik van ICT worden de leerlingen ook bewust gemaakt van de nadelen en gevaren van ICT en het verlies van privacy. Dit gebeurt al in de eerste weken van de brugklas. De leerlingen krijgen ook toegang tot Magister, hun digitale informatiebron voor alles wat van belang is voor lessen en verblijf op school.

In de reguliere lessen van alle vakken worden computervaardigheden aangeleerd, specifiek voor ieder vak.

Het vak Informatica is een vak dat in de bovenbouw van HAVO en VWO wordt aangeboden en waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt in de betekenis van informatie en gegevens, de basale kennis van hard- en software en netwerken en in de constructie van (kleine) internet gebonden informatiesystemen.

Informatica is een vak dat zich per definitie goed leent tot het aanleren en gebruiken van vaardigheden voor de21ste eeuw en voor hun vervolgopleiding of studie na het behalen van het diploma. Zelfstandig werken, analyseren, projectmatig werken, samenwerken, wederzijdse verantwoordelijkheid nemen en helder communiceren zijn de competenties die in de lessen Informatica het meest geoefend worden.

Leerlingen in 6VWO wordt aangeboden om een eindproject naar eigen keuze te doen, gebaseerd op hun profiel en hun vervolgopleiding.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV