Frans

Wij leven in een wereld die steeds kleiner wordt, en waarin mensen wereldwijd meer in verbinding staan met elkaar. Door de globalisering is er een intensivering van contacten ontstaan. Het wordt daarom steeds belangrijker dat je meerdere talen spreekt. Kennis van het Frans is dan een groot voordeel. Frans is naast Engels namelijk de enige taal die op alle continenten wordt gesproken. Het is de officiële taal in 33 landen en meer dan 200 miljoen mensen wereldwijd spreken Frans!  Wie Frans spreekt vergroot daarmee niet alleen zijn kansen op de arbeidsmarkt in eigen land, maar ook op internationaal niveau. Frankrijk is bijvoorbeeld één van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Daarnaast staat Frankrijk nog steeds op nummer één in de vakantiebestemmingen van Nederlanders. Erg prettig als je op reis of in de vakantie, je eigen weg kunt vinden in Frankrijk en de taal geen belemmering is, maar juist uitnodigt tot interactie met de omgeving!

Als je Frans leert, kom je ook in aanraking met de geschiedenis en cultuur van Frankrijk: de bekende modehuizen, de ‘haute cuisine’, de kunst en architectuur om maar wat voorbeelden te noemen. Je maakt kennis met de grote Franse schrijvers, filosofen en dichters zoals Victor Hugo, Jean Paul Sartre en Jacques Prévert en leert je open te stellen voor andere gezichtspunten. Je beluistert beroemde Franse chansons van bijvoorbeeld Edith Piaf of Charles Aznavour en gaat die ook begrijpen.

Frans leren is niet moeilijk, ook al denkt men vaak het tegenovergestelde. Het is een taal waarin je wel precies moet zijn, maar juist door die taalrijkdom kun je veel nuances uitdrukken. Na een paar lessen spreek je zelfs al een klein mondje Frans. Niet alleen saaie grammatica dus, maar directe toepassing van wat je hebt geleerd.

Het Frans wordt communicatief en interactief aangeboden. Vanaf klas 1 bouw je aan een stevige basis waarbij je oefent met taakgerichte, activerende werkvormen en authentiek materiaal, dat vaak in de doeltaal is geschreven en gemaakt. Het leren van een taal is een actief proces. Dat gaat het beste als je wordt geconfronteerd met echte situaties die betekenis voor je hebben en die je aanspreken. In klas 2 krijg je bijvoorbeeld te maken met Taaldorp: le Village de langue, waarin je al het tot dan geleerde Frans in de praktijk gaat brengen. Tot slot wordt de actualiteit als een belangrijk hulpmiddel ingezet bij het vergroten van de taalvaardigheid en woordenschat. Vanaf klas 1 ontstaat er zo een doorlopende leerlijn naar klas 5 of 6. Met behulp van het ERK (Europees taalportfolio) wordt de voortgang en het niveau van het Frans bijgehouden. Daarbij komen alle vaardigheden: spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid, in gelijke mate aan bod.  


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV