Filosofie houdt in: vragen stellen!

Filosofie draait in eerste instantie om het stellen van vragen. Een filosofische vraag stellen kunnen we allemaal! Denk je eens het volgende in. Stel, je staat in de discotheek, kroeg of op het schoolplein en je wilt er zeker van zijn dat jij het komend weekend op stap gaat met dat knappe meisje of die stoere jongen. Je vraagt het volgende:

Stel dat ik je zou vragen of je met mij uitgaat, is je antwoord dan hetzelfde als op deze vraag?

Het leuke aan deze vraag is, dat als die persoon ‘ja’ antwoordt, hij of zij inderdaad mee uitgaat maar als die persoon ontkennend antwoordt, hij of zij eigenlijk ook ‘ja’ heeft gezegd… Hoe kan dat nou? Hiermee zijn we bij het eerste kenmerk van het vak filosofie aangeland: je vindt het leuk en spannend dat je gedachten af en toe in de knoop worden gelegd!

In feite is alles waarover je je verwondert een filosofische aanleiding om te beginnen met het stellen van een vraag. Als kind heb je je waarschijnlijk wel eens afgevraagd waar je vandaan komt. Je hebt hoogstwaarschijnlijk wel een antwoord gekregen maar de verwondering was zeker een filosofische verwondering! Tijdens de lessen filosofie zijn we echter op een meer professionele manier bezig met het stellen van vragen. Nu komen we bij de domeinen die in de filosofie onderscheiden worden. Een voorbeeld:

Misschien kun je je het verschrikkelijke verhaal van Natascha Kampusch wel herinneren, het Oostenrijkse meisje dat zo lang opgesloten heeft gezeten. Door het aan de media ‘te verkopen’, kon ze flink wat geld verdienen aan haar verhaal. Maar is het wel goed om op deze manier, dus door het delen van een traumatisch verhaal met massa’s onbekende mensen, je geld te verdienen? Met andere woorden: is het ethisch te verantwoorden? Je snapt het al: we zijn aangekomen bij het domein van de ethiek! De ethiek stelt vragen die betrekking hebben op het al dan niet juist handelen van een persoon of van een groep personen.
Andere richtingen in de filosofie zijn: wijsgerige antropologie (wat maakt mensen tot mensen?) en wetenschapsfilosofie (bestaan wonderen als er geen bewijs voor is?).

De tweede eigenschap van een échte filosoof is een brede interesse in mens en maatschappij en de ambitie hierover na te denken!

Wat leer je? Lezen en surfen?
Wat doe je? Tot slot

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV