Duitse taal en letterkunde


Duits is de moedertaal van 100 miljoen mensen in Midden-Europa en is niet alleen de taal van Dichter und Denker, maar voor Nederlanders ook de taal waarin gehandeld wordt met onze belangrijkste handelspartner Duitsland. De Duitse economie is nu eenmaal van kolossaal belang voor de Nederlandse. Om daar optimaal op te kunnen inspelen is vertrouwdheid met het land en zijn taal onontbeerlijk. 

Daarnaast is Duitsland ook dé politieke grootmacht in Europa, een land bovendien met een enorme culturele geschiedenis en een rijk academisch en cultureel leven dat op allerlei gebied nauw aansluit bij het Nederlandse.

 

In vervolgopleidingen in de techniek, handel, sport- en medische opleidingen en natuurlijk in de dienstverlenende beroepen wordt Duits als voorwaarde gesteld of als pré gewaardeerd.: Englisch ein Muss, Deutsch ein Plus!!

In universitaire studies als filosofie en geschiedenis is bovendien kennis van het Duits belangrijk om  primaire en secundaire literatuur te kunnen lezen.

 

Op het MFC wordt Duits aangeboden in klas 2 en hoger en staat dan drie of vier uur per week op het rooster. In de bovenbouw van de HAVO is het een keuzevak, in de bovenbouw Vwo is het (in de keuze met Frans) een verplicht vak.

In deze uren komen de onderdelen leesvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en Duitse Letterkunde aan bod.

 

In en de eerste jaren maak je- de taal lerend- kennis met de leefgewoonten van de Duitsers, in de bovenbouw hoor je veel over de geschiedenis, natuurlijk over de periode van de Tweede Wereldoorlog maar ook over de jaren van de Berlijnse Muur, de DDR, en de Wederopbouw van Duitsland tot de huidige tijd waarin de belangrijke plaats die het land momenteel in Europa inneemt, ter sprake komt.

 

Kortom: Duits is een verrijking- in de brede zin van het woord.
Willkommen in der Deutschstunde!


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV