Aardrijkskunde is overal!

De aarde als leefomgeving van de mens (fysische geografie) en de invloed van de mens op de aarde als geheel (sociale geografie) komen bij het vak aardrijkskunde aan bod!

 

Het vak aardrijkskunde is een van de oudste wetenschappelijke disciplines.

Aardrijkskunde leert je de samenhang te zien tussen gebeurtenissen binnen gebieden en tussen gebieden onderling. Dit is nodig om de wereld om je heen te kunnen begrijpen.

 

Wat houd het vak in?

 

Vanuit verschillende dimensies, politiek, sociaal-cultureel, economisch en fysisch-geografisch, wordt er bij aardrijkskunde naar verschillende thema’s en gebieden gekeken. Daarnaast bekijkt men deze gebieden op verschillende schaalniveaus, lokaal, regionaal, nationaal, internationaal en mondiaal.

 

Enkele thema’s die aan bod komen zijn: klimaatverandering, zeespiegelstijging, het gevaar van water, Nederlands landschap, migratie, multiculturele samenleving en toerisme. Gebieden waarop men inzoomt zijn onder andere Azië, Latijns-Amerika, Europa en de eigen omgeving.

 

In welk leerjaar?

 

Aardrijkskunde wordt aangeboden in de onderbouw, klas 1, 2 en 3. In de bovenbouw is het een keuzevak.

 

Wat gebeurt er in de lessen? Wat leer je?

 

De vakgroep streeft naar een zo gevarieerd en compleet mogelijk aanbod. Hierbij wordt getracht relaties te leggen tussen de theorie en de praktijk. Zo bestaat het vak onder andere uit:

 

1.Theoretische proefwerken: meerdere hoofdstukken, waarbij reproductie, inzicht en toepassing aan de orde komen.

 

2.Topografie: leerlingen ontwikkelen een breder wereldbeeld en leren memoriseren.

 

3.Atlasvaardigheden: het ontwikkelen van kaartvaardigheden.

 

4.Praktische opdrachten: onderzoek doen naar actuele vraagstukken (relatie tussen theorie en praktijk)

 

5.Geografisch Informatiesystemen: het werken met Google Earth, Google Maps en andere GIS-elementen.


 

Wat kun je er later mee doen?

 

Met aardrijkskunde kun je de volgende studies volgen:

 

HBO

Universiteit

Logistiek & Economie

Planologie

Planologie

Sociale geografie

Verkeerskunde

Aardwetenschappen

Leraar aardrijkskunde

Bos- en natuurbeheer

Civiele techniek

Milieukunde

Geodesie (landmeetkunde)

Geologie

Toerisme & Recreatie

Meteorologie

Journalistiek

Internationale ontwikkelingsstudies

 

Mensen met een geografische achtergrond vind je bijvoorbeeld terug als ontwikkelingswerker, journalist, geoloog, GIS-specialist, docent aardrijkskunde, weerman of weervrouw, landschapsarchitect, milieuspecialist, planoloog, beleidsmaker, parlementslid of reisleider.

 

Maar zelfs wanneer je geen geografische studie kiest, komt aardrijkskunde overal in terug! In je eigen leven gebruik je het …

… om te leven als wereldburger

… wanneer je op vakantie gaat

… als je invloed wilt bij plannen van je gemeente

… als je een locatie zoekt voor je eigen zaak

… om goed op de hoogte te zijn bij het lezen van de krant

… kortom: altijd en overal

 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV