Directie


 

 drs. P. Kokke

rector, bestuurder, algemene leiding

 

 
W.J.A. Janssen Med.

conrector klas 1 en 2;
Public Relations;
contact met basisonderwijs;
leerlingenzorg

 

drs. S. van Boxtel

conrector havo 3 t/m 5;
huisvesting;
contacten met vmbo/hbo-scholen;
interne organisatie


Functie is ingevuld vanaf 1 aug

conrector vwo 3 t/m 6

Leerjaarcoördinatoren

Onderbouw

 

BovenbouwBrugklas 1

dhr. B.B.T. van Orsouw

 


Havo klas 4

dhr. R. van Haaren

Brugklas 2

mw. H. van den Heijkant 

 


Havo klas 5
dhr. J. Hensen 

Havo klas 3
mw. R. Verhoeven 

 


VWO klas 3 en 4
mw. M. Scheele 
   


VWO klas 5 en 6
dhr. drs. R.W. Jaquet

Raad van Toezicht
De rector is als voorzitter van het éénhoofdige College van Bestuur het bevoegd gezag van de Stichting Mgr. Frencken. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequaat besturen van de school.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is mevr. dr. D. Verschuren, p/a postbus 506, 4900 AM Oosterhout.

Klik hier voor de complete namenlijst van de raad van toezicht.

(Neven)functies RvT en CvB januari 2019

 

 

 

 

 

 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV