Opbouw
Het Mgr. Frencken College kent twee afdelingen: het havo en het atheneum. Het havo-diploma biedt toegang tot het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en het atheneum-diploma biedt toegang tot het Wetenschappelijk Onderwijs (WO, ofwel Universiteit).

In de onderbouw (klas 1 tot en met 3) starten we met een eerste brugklas waarin de leerlingen hun kwaliteiten kunnen ontdekken. De leerlingen worden na klas 1 verspreid over drie niveaus: havo-klassen, havo/vwo-klassen en vwo-klassen. In klas 3 kennen we nog twee niveaus: havo en vwo. In deze klas wordt de profielkeuze voor het vierde jaar voorbereid. Ook kan men kiezen bij de start voor Topklas 1 en 2 (Vwo-advies).

In de bovenbouw kennen we klas 4 en 5 havo en klas 4, 5 en 6 vwo. In beide afdelingen hebben de leerlingen de keuze uit de 4 profielen: Natuur en gezondheid, Natuur en techniek, Economie en maatschappij en Cultuur en maatschappij.

Bijzondere vakken die worden aangeboden zijn: maatschappijwetenschappen, wiskunde D, en filosofie (alleen op het vwo).

Alle leerlingen volgen (verplicht) de lessen levensbeschouwing. Binnen dit vak wordt aandacht gegeven aan de levensvragen en de antwoorden die de grote godsdiensten daar op geven.

De onderstaande tabel geeft schematisch weer hoe de school in elkaar steekt.

         
     

6 Vwo

5 Havo

 

5 Vwo

4 Havo

 

4 Vwo

3 Havo

 

3 Vwo

2 Havo

2 Havo/Vwo

2 Vwo

Eerste brugklas

 

 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV