Missie

Het Mgr. Frencken College wil leerlingen in een sfeer van vertrouwen en respect leiden naar een HAVO- of VWO-diploma en hen stimuleren zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen die midden in de samenleving staan.

Deze missie laat zich vertalen naar een visie op onderwijs die gestoeld is op drie pijlers:

  • Het onderwijs wordt ontwikkelingsgericht aangeboden. Leerlingen worden aangesproken op het juiste niveau. Niet te gemakkelijk, want dan is er te weinig uitdaging. Niet te lastig, want overvragen is ook niet goed.
  • Er is een veilige leer- en werkomgeving waarin vertrouwen in de kwaliteiten van mensen en respect voor elkaar en voor elkaars opvattingen de standaard zijn.
  • De school wil midden in de maatschappij staan.

Op deze site vinden ouders, leerlingen en medewerkers erg veel informatie. Ook gasten kunnen zich aan de hand van deze site een goed beeld van de school vormen. Mochten er vragen zijn dan geeft het tabje ‘contact’ de verschillende mogelijkheden om verder te informeren.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV