Identiteit
Het Mgr. Frencken College is een open katholieke school. Deel uitmaken van de scholengemeenschap is niet alleen voorbehouden aan hen die behoren tot de katholieke geloofsgemeenschap. Uitgangspunt is wel respect voor de grondslag van de school. Ook volgen alle leerlingen, ongeacht hun overtuiging, de lessen levensbeschouwing.

De lessen in levensbeschouwing, het pedagogisch-didactisch klimaat en de wijze van communiceren dragen bij aan onze identiteit. De heterogene samenstelling van de schoolbevolking levert een diversiteit aan opvattingen en meningen op die van invloed is op de manier waarop onze identiteit gestalte krijgt. Het Frencken wil een school zijn met een sociaal gezicht, een school waarin respect voor elkaar en vertrouwen in de groeikansen van leerlingen belangrijke pijlers zijn. Een school waar een goede balans is tussen het belang van het individu en het belang van de groep.

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV