De naam Frencken
Het Mgr. Frencken College ontleent zijn naam aan Mgr. F.B.J. Frencken (1886-1946). Deze in Oosterhout geboren priester werd later leraar aan het seminarie Ypelaar bij Breda. Hij is vooral bekend geworden door zijn grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid, waarbij hij speciaal zorg aan de dag legde voor de positie van (arbeiders)jongeren en vooral fabrieksmeisjes. De geest van Mgr. Frencken wordt levend gehouden: sociale bewogenheid staat nog altijd hoog in ons vaandel.

Het “Frencken” is dankzij de geachte Broeders van Huijbergen in 1953 opgericht en al sinds 1956 een school voor jongens èn meisjes, wat voor die tijd beslist bijzonder was. De katholieke signatuur heeft de school altijd behouden. Ze is wel veel groter geworden: van iets meer dan 30 leerlingen in 1953 naar ongeveer 1500 nu. Om zoveel leerlingen goed te kunnen opvangen, werken er op dit moment bijna 150 personeelsleden.

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV