Oneens met ....?
Een school is mensenwerk. Daarbij gaat weleens wat mis. Als u een klacht hebt, zijn er ruime mogelijkheden om die ook te uiten. Wij hebben graag dat u ons er van op de hoogte brengt, zodat wij iets kunnen ondernemen.
In eerste instantie kunt u weer terecht bij de mentor. In de meeste gevallen zal de lucht dan al geklaard zijn. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de leerjaarcoördinator. Mocht dat niet lukken, dan kunt u bij de conrector terecht.

Blijft u ontevreden over de afhandeling van uw probleem, dan kunt u een klacht indienen bij de rector van het Mgr. Frencken College. U kunt zich ook wenden tot een van de vertrouwenspersonen van onze school. De rector zal de klacht voorleggen aan een interne vertrouwenscommissie (bij “normale” klachten) of aan een externe vertrouwenscommissie (bij klachten over seksuele intimidatie of seksueel geweld).
Deze vertrouwenscommissies bestaan uit onafhankelijke deskundigen die de rector adviseren over de afhandeling van een klacht.
Klachten over seksuele intimidatie of seksueel geweld kunnen overigens ook gemeld worden bij de vertrouwenspersoon van de GGD of bij de vertrouwensinspecteur.

U ziet dat uw rechten behoorlijk zijn gewaarborgd. Wij blijven overigens van mening dat goed overleg tussen ouders en school nagenoeg alle problemen oplost. In onze schoolpraktijk blijkt dat gelukkig ook zo te werken. Meer informatie over de klachtenregeling Mgr. Frencken College treft u hier.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV