Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid

Huiswerk is en blijft een essentieel onderdeel van het onderwijs- en leerproces, waarvan het belangrijk is dat je het maakt en leert. We blijven het daarom belangrijk vinden dat erop toegezien wordt.

Hierbij de algemene schoolbrede afspraken die we hebben gemaakt:


1. Verantwoordelijkheid

Op het Frencken vinden we het belangrijk dat elke leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen huiswerk. De docent kondigt het huiswerk aan in de les en zet het in Magister. Wanneer het huiswerk onverhoopt niet in Magister is opgenomen of door een technische storing uit Magister is verdwenen, is dat geen reden om het huiswerk niet uit te voeren.


2. De docent controleert het huiswerk

Wanneer de docent vindt dat je huiswerk niet in orde is, noteert de docent dit in Magister. De docent mag en kan daar vervolgens bepaalde gevolgen aan verbinden.Dat is aan de docent.


3. Je mentor/coach monitort je huiswerkgedrag

Je mentor/coach bepaalt (indien gewenst in overleg met je leerjaarcoördinator) of het nodig is om met jou in gesprek te gaan over je huiswerkgedrag. De mentor kijkt daarbij naar je resultaten, je gedrag, je inzet en je ontwikkeling in de tijd. Als je mentor/coach met je in gesprek gaat, bepaalt je mentor/coach of en welke maatwerkafspraken hij/zij met je maakt. Eventueel kunnen ook je ouders bij het gesprek betrokken worden.


4. Verlengde lesdag

Vanaf november bekijkt de mentor/coach regelmatig of je volgens de normen op overgaan staat of onverhoopt op zittenblijven staat. Als je op zittenblijven staat, word je opgeroepen voor een gesprek. De mentor kijkt naar je huiswerkgedrag en je inzet en beslist, in overleg met je ouders, of je vanaf dat moment 3x per week deel gaat nemen aan de verlengde lesdag. Bij de verlengde lesdag zijn vakdocenten aanwezig die je extra ondersteuning kunnen bieden. Zodra je resultaten weer beter zijn (d.w.z. volgens de normen sta je op overgaan), kun je de verlengde lesdag weer loslaten. De verlengde lesdag vindt plaats op maandag tot en met donderdag van 15.15 uur tot uiterlijk 17.00 uur.


5. Boeken/spullen niet bij je aan het begin van de les

Wanneer je aan het begin van de les je spullen (inclusief een opgeladen chromebook) niet bij je hebt, hanteren we de maatregel dat je een aantekening krijgt. Bij een aantekening moet je je de volgende ochtend om 8.00 uur melden.Omdat een nieuw schooljaar met wellicht nieuwe vakken en een nieuw rooster altijd even wennen is, gaat deze regel pas 2 weken na de start van het schooljaar in, te weten vanaf maandag 3 september.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV