+ Eenjarige brugperiode

In het eerste brugjaar is er tijdens de studielessen extra tijd voor het wennen en het  ‘leren leren’. We beginnen met weinig huiswerk en langzaamaan wordt dat meer. Verder zijn we de eerste periode voorzichtig

met het geven van cijfers. Dit doen we allemaal om jouw overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken. In het eerste jaar wordt het vervolgniveau duidelijk: 2 havo of 2 vwo of de tweede brugklas (2 brug).

  + Tweejarige brugperiode

Voor sommige kinderen is het na een jaar toch nog niet duidelijk welk niveau het beste bij hen past. Wij hebben daarom als een van de weinige scholen in de regio een tweede brugklas (2 brug). In die klas krijg je een jaar langer les op havo/vwo-niveau en heb je dus een jaar langer de tijd om alsnog te groeien naar vwo- niveau. 40% van de leerlingen uit de tweede brugklas gaat alsnog  naar 3 vwo. 

  + Chromebooks

Vanaf klas 1 werken we met een chromebook. Dit is een laptop die met Google Chrome werkt, een eenvoudig besturingssysteem met opslag in de cloud. Met het gebruik van chromebook wordt het leerrendement verhoogd, sluiten we aan bij de individuele capaciteiten van  leerlingen en kunnen we maatwerk leveren door naast de basisleerroute ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden. Ook kunnen we tijdens de les volgen wat een leerling op zijn chromebook aan het doen is of heeft gedaan. Voordelen van een chromebook zijn: het toetsenbord, de usb ingang die je mist bij een tablet, veel gratis apps en de relatief geringe aanschafprijs.

 + Onderzoeken & Ontwerpen

Onderzoeken en Ontwerpen is een bijzondere combinatie van natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. In groepjes werk je elke acht weken aan een nieuw project. Je stelt jezelf vragen en doet onderzoek. Met de uitkomsten van je onderzoek ga je aan de slag en maak je een ontwerp en uiteindelijk een product. 

 

Kijk voor meer informatie onder het kopje vakken bij O&O.


       


Klik hier voor info over de EurekaCup


+ Cultuur 

Op onze school is veel aandacht voor cultuur. In deze regio kun je alleen bij ons eindexamen doen in muziek en beeldende vorming (tekenen). We organiseren dan ook veel op het gebied van cultuur. Er zijn muziekuitvoeringen, exposities en excursies. En elke twee jaar wordt er een musical opgevoerd in theater ‘De Bussel’. Alles daarvoor wordt door de  leerlingen en de docenten zelf gemaakt en geregeld.

 

 Kijk voor meer informatie onder ‘vakken’ bij muziek en tekenen en onder ‘Frencken Plus' bij muzikale activiteiten of onder cultuur.

  + Cambridge English

  

De taal Engels wordt steeds belangrijker. ‘Cambridge English’ van de University of Cambridge is een uitgebreid programma (lezen, spreken, luisteren en schrijven) met examens die door de University worden afgenomen en beoordeeld. De certificaten van deze opleiding worden in heel veel landen erkend en  geaccepteerd bij de vervolgopleidingen.


Lessen
Je kunt bij ons alle certificaten (FCE-CAE-CPE) behalen in het vwo. Ook in de 3e en 4e klas van de havo kun je één certificaat behalen. Daarvoor volg je vier lessen per week.

Kijk op  www.cambridgeesol.org  als je nog meer wilt weten. 

  + Veiligheid

Wij vinden dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Het gebouw voldoet daarom aan alle eisen. Maar veiligheid betekent meer. Je moet je bij ons ook op je gemak voelen. Ook daar werken we aan. Elk leerjaar heeft een eigen jaarthema rond onze normen en waarden, je mentor besteedt veel aandacht aan sociaal gedrag en jij en je ouders kunnen hierover meepraten via ouderraad, leerlingraad en leerlingpanel. 

+ Frencken extra

Elke week op donderdag tijdens het eerste uur is het voor de brugklassers ‘Frencken extra’ tijd. In die tijd volg je een speciale les.

Hulp

Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld Engels of wiskunde, dan krijg je die in dat uur.

 

Plus

Heb je geen hulp nodig, dan krijg je een ‘extra’ les in bijvoorbeeld cryptologie, drama, karate, media, science, Keramiek of Spaans.

 + Topklas

Heb je een een vwo-advies én word je graag uitgedaagd? Dan is onze Topklas misschien iets voor jou. In de Topklas bieden we je een bijzonder onderwijsprogramma, waarin je naast het gewone programma in verschillende projecten onderzoek gaat doen. Je leest er op deze pagina meer over.


  + Faciliteiten

Onze mooie en kleurrijke school heeft alles wat we nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • werken met een chromebook
 • aparte overblijfruimte voor klas 1 en 2
 • eigen kluisje voor iedere leerling
 • mediatheek
 • twee gymzalen
 • diverse computerlokalen
 • sportvelden direct achter de school
 • studiehoeken
 • aula 

Alles wordt op dit moment nog verder verbeterd met de grootschalige nieuwbouw die is gestart. Voor een update kijk onder nieuwbouw.

  + Begeleiding

Wil je naar een school waar ze je helpen? Dan zit je bij ons goed. We hebben heel veel soorten hulp:

 Je mentor die je helpt je met alle vragen en problemen

 • Studielessen waarbij je leert hoe je je agenda moet gebruiken en je huiswerk moet maken en leren
 • Huiswerkbegeleiding op school. Bijvoorbeeld bij het Leercafé
 • De hulplessen uit het Frencken extra pakket voor vakken die je moeilijk vindt

Meer informatie vind je onder het kopje ‘Begeleiding’.

 

 

 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV