Aanmelden

Je zit in groep 8 en je hebt gekozen voor onze school, het Frencken, de school van jouw toekomst! Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden voor inschrijving op onze havo/vwo-school, zorg dan dat je ouders deze informatie goed lezen en kom dan samen met je ouders je bij ons op school inschrijven op:

 

Di 12 maart: 16.00 tot 20.00 uur
(achternaam begint met A t/m K)

Do 14 maart: 16.00 tot 20.00 uur
(achternaam begint met L t/m Z)


Belangrijke informatie voor ouders van a.s. brugklassers:

Wanneer jullie langskomen om je te komen aanmelden, hebben wij het volgende nodig:

  • Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dat je van de basisschool hebt gekregen, of via onze website hebt verkregen.
  • Het door ouders en de leerkracht van groep 8 ondertekende schooladviesformulier en kopie van de uitdraai van het Overstapdossier OSO.  
  • Een kopie van de ID-kaart van de leerling zodat het BSN-nummer gecontroleerd kan worden.

  • Mits van toepassing: een dyslexieverklaring en –rapport, een psychologisch onderzoeksrapport enz.
 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV