+ Eenjarige brugperiode

In het eerste brugjaar is er tijdens de studielessen extra tijd voor het wennen en het  ‘leren leren’. We beginnen met weinig huiswerk en langzaamaan wordt dat meer. Verder zijn we de eerste periode voorzichtig

met het geven van cijfers. Dit doen we allemaal om jouw overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken. In het eerste jaar wordt het vervolgniveau duidelijk: 2 havo of 2 vwo of de tweede brugklas (2 brug).


  + Tweejarige brugperiode

Voor sommige kinderen is het na een jaar toch nog niet duidelijk welk niveau het beste bij hen past. Wij hebben daarom als een van de weinige scholen in de regio een tweede brugklas (2 brug). In die klas krijg je een jaar langer les op havo/vwo-niveau en heb je dus een jaar langer de tijd om alsnog te groeien naar vwo- niveau. 40% van de leerlingen uit de tweede brugklas gaat alsnog  naar 3 vwo.

 

 + Topklas

 

Heb je een citoscore van 544 of meer, een vwo-advies én word je graag uitgedaagd? Dan is onze Topklas misschien iets voor jou. In de Topklas bieden we je een bijzonder onderwijsprogramma  waarin je naast het gewone programma in verschillende projecten onderzoek gaat doen.

Meer informatie vind je onder het kopje ‘Topklas’.

 
  + Cambridge English
De taal Engels wordt steeds belangrijker. Veel scholen kiezen daarom voor  TweeTalig Onderwijs (TTO). Wij hebben dat heel bewust niet gedaan. Wij kozen voor ‘Cambridge English’ van de University of Cambridge. Dat is een uitgebreid programma (lezen, spreken, luisteren en schrijven) met examens die door de University worden afgenomen en beoordeeld.  Wij vinden de manier waarop je met dit programma Engels leert beter.

 

Bovendien worden de certificaten van deze opleiding in heel veel landen erkend en  worden ze geaccepteerd bij de vervolgopleidingen.

Lessen

Je kunt bij ons twee certificaten (FCE-CAE) halen in de 3e, 4e en 5e klas van het  vwo. Daarvoor volg je vier lessen per week.

Kijk op www.cambridgeesol.org als je nog meer wilt weten.

 

 

+ Goethe-Zertifikat

Zowel op het havo als op het vwo bestaat de mogelijkheid tot het volgen van cursussen met als doel het behalen van een Goethe-Zertifkat op B1, B2 of C1 niveau in de leerjaren 4, 5 en 6. 
Veel vervolgopleidingen, niet alleen internationaal, verlangen een getuigschrift waaruit het niveau van de Duitse taal blijkt. Ook in het bedrijfsleven wordt steeds vaker gevraagd naar een gedegen kennis van de Duitse taal. De certificaten van het Goethe-Institut zijn internationaal erkend en voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen van vervolgopleidingen en het bedrijfsleven. 

Om het Goethe-Zertifikat te behalen moeten alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) met een voldoende afgesloten worden. De examens worden op het Mgr. Frencken College of op het Goethe-Institut in Amsterdam afgenomen, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, en beoordeeld door het Goethe-Institut. 

(voor meer informatie: www.goethe.de)

In onze ogen biedt het Goethetraject een meer structurele verdieping van het kennisniveau binnen de Duitse taal en cultuur, zijn de beoordelingen objectiever en deskundiger en is de internationale erkenning groot. 

Het Mgr. Frencken College heeft om deze redenen ook bewust gekozen voor bovenstaand programma.


 

  + Onderzoeken & Ontwerpen

Onderzoeken en Ontwerpen is een bijzondere combinatie van natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. In groepjes werk je elke acht weken aan een nieuw project. Je stelt jezelf vragen en doet onderzoek. Met de uitkomsten van je onderzoek ga je aan de slag en maak je een ontwerp en uiteindelijk een product. 

 

Kijk voor meer informatie onder het kopje vakken bij O&O.


       


Klik hier voor info over de EurekaCup


+ Cultuur
Op onze school is veel aandacht voor cultuur. In deze regio kun je alleen bij ons eindexamen doen in muziek en beeldende vorming (tekenen). We organiseren dan ook veel op het gebied van cultuur. Er zijn muziekuitvoeringen, exposities en excursies. En elke twee jaar wordt er een musical opgevoerd in theater ‘De Bussel’. Alles daarvoor wordt door de  leerlingen en de docenten zelf gemaakt en geregeld.

 

Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘vakken’ bij muziek, musical en tekenen en onder het kopje ‘Frencken +’ bij muzikale activiteiten en cultuur.


  + Muziek
Examenvak (keuze) op het Mgr. Frencken College (zie vakken: muziek ).


  + Veiligheid

Wij vinden dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Het gebouw voldoet daarom aan alle eisen. Maar veiligheid betekent meer. Je moet je bij ons ook op je gemak voelen. Ook daar werken we aan. Elk leerjaar

heeft een eigen jaarthema rond onze normen en waarden, je mentor besteedt veel aandacht aan sociaal gedrag en jij en je ouders kunnen hierover meepraten via ouderraad, leerlingraad en leerlingpanel.

 

+ Frencken extra

Elke week op dinsdag of donderdag tijdens het eerste uur is het voor de brugklassers ‘Frencken extra’ tijd. In die tijd volg je een speciale les.

 

Hulp

Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld Frans of wiskunde, dan krijg je die in dat uur.

 

 

Plus

Heb je geen hulp nodig, dan krijg je een ‘extra’ les in bijvoorbeeld cryptologie, drama, karate, media, science,

Keramiek of Spaans.
  + Faciliteiten

Onze mooie en kleurrijke school heeft alles wat we nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • twee gymzalen
 • mediatheek
 • natlab
 • diverse computerlokalen
 • sportvelden direct achter de school
 • studiehoeken
 • aula
 • aparte overblijfruimte voor klas 1 en 2

 

  + Begeleiding

Wil je naar een school waar ze je helpen? Dan zit je bij ons goed. We hebben heel veel soorten hulp en noemen erhier een paar:

 Je mentor die je helpt je met alle vragen en problemen

 • Studielessen waarbij je leert hoe je je agenda moet gebruiken en je huiswerk moet maken en leren
 • Leerlingmentoren; leerlingen uit een hogere klas die je helpen
 • Huiswerkbegeleiding op school
 • De hulplessen uit het Frencken extra pakket voor vakken die je moeilijk vindt

Meer informatie vind je onder het kopje ‘Begeleiding’.

 

 

 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV