B.A.C.

Om de diverse activiteiten die aan de leerlingen worden aangeboden beter te structureren hebben er naast een aantal docenten ook vertegenwoordigers van de leerlingenvereniging en de schoolkrant zitting in de BAC.

Dit “overlegorgaan” vergadert eens in de drie weken. Daarnaast is er een goede verbinding met de schoolleiding. Een evenredige spreiding van activiteiten door het gehele schooljaar over de diverse klassenlagen, vindt de BAC een belangrijke zaak.
 

Doelstellingen:

  • Er moeten mogelijkheden zijn voor leerlingen om kennis te maken met allerlei aspecten van cultuur zoals film, theater, literatuur, etc. Het accent van deze aspecten moet indien mogelijk op actieve i.p.v. passieve deelname liggen.
  • Leerlingen moeten kennis kunnen nemen van zaken die iets verder reiken dan gezin - school - sportclub.
  • Als een school ervaren wordt als een oord waar het goed toeven is, kan dit een bijdrage leveren aan het schoolsucces van een aantal leerlingen.

Op dit moment wordt de BAC bemand door een aantal personeelsleden en een aantal leerlingen uit de leerlingenvereniging en de redactie van de schoolkrant. De BAC coördineert en spreidt de buitenschoolse activiteiten per schooljaar. Dat geldt ook voor de schoolkrant. Alles in goed overleg met personeel en leerlingen (-vereniging).

Feesten en activiteiten

De BAC organiseert in samenwerking met de leerlingenvereniging, de leerjaarcoördinatoren en de mentoren allerlei feesten en andere activiteiten voor alle leerjaren. Zo zijn er de semestereindfeesten, de hypnotiseur voor klas 3, en speciale activiteiten en feesten voor klas 1 en 2.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV