Jong Ondernemen

Vanaf augustus 2018 biedt het vak bedrijfseconomie de mogelijkheid om het profielwerkstuk te doen in de vorm van het opstarten van een eigen bedrijf onder begeleiding van Jong Ondernemen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun ondernemendheid en ondernemerschap te vergroten. Leerlingen verwerven extra kennis en vaardigheden en zijn actief betrokken bij de stof. 


We bieden dit alleen op de havoafdeling aan, zodat eigen gezicht havo meer vorm krijgt. Dit houdt in dat 4- havoleerlingen met het vak bedrijfseconomie kunnen kiezen voor Jong Ondernemen als profielwerkstuk. Ze volgen dan in de tweede helft van 4 havo 1 uur extra les in de week. 


Een junior company van Jong Ondernemen bestaat uit een groepje van 5 tot 7 leerlingen, ze ontvangen een Kamer van Koophandel nummer, een zakelijk bankrekeningnummer, online boekhoudprogramma en gaan vervolgens inkopen en verkopen. Ze starten met het maken van een ondernemingsplan en na 11 maanden sluiten ze hun bedrijf af met een financieel jaarverslag. Dit traject loopt dus door in 5 havo en geldt dan tevens als hun profielwerkstuk. 


Dit programma zorgt ervoor dat havoleerlingen met interesse in ondernemerschap zich op het Mgr. Frencken College al kunnen voorbereiden op hun vervolgstudie.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV