Maatwerk Bovenbouw

De bovenbouw van het Mgr. Frencken College wil jou niet alleen voorbereiden op het eindexamen, maar je ook de juiste kennis, vaardigheden en studiehouding meegeven voor het vervolgonderwijs en het werkende leven daarna. Om dit te bereiken word je vanaf klas 4 meer verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerproces.

Om je de mogelijkheid te bieden je te ontwikkelen en je talenten te ontplooien, biedt het Frencken excellentieprogramma’s aan.
De talen bieden die mogelijkheid al in de vorm van Cambridge Engels, Goethe Duits en DELF (Frans). Ook kun je het Econasium volgen.

Als je naast de bovengenoemde programma’s nog meer uitdaging zoekt, kun je op het Frencken College rekenen op begeleiding van de coaches Maatwerk mevr. M. de Slegte en mevr. E. van der Veeken. Zij ontwerpen samen met jou een maatwerktraject waarin jouw talenten centraal staan. Zo kun je nu al één of twee jaar voor het examenjaar vakken afsluiten, en kun je vakken volgen op een hoger niveau of in het vervolgonderwijs (pre-University programma’s).

Als je geïnteresseerd bent in een maatwerktraject, neem dan contact op met je LJC. Deze benadert vervolgens de coaches Maatwerk.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV