Econasium


Het Econasium, een samenwerking met Tilburg University, is bedoeld om leerlingen die dat aankunnen vanaf klas 4 van het vwo meer uitdaging te geven en de aansluiting met de universiteit voor die leerlingen te vergemakkelijken.

Het Econasium past binnen de visie op het vwo die op het Frencken is verwoord. Bij een ambitieuze leercultuur op het vwo hoort dat leerlingen de mogelijkheid tot verdieping en het volgen van excellentieprogramma’s krijgen. Het is het streven ook voor leerlingen met andere profielen en talenten deze verdieping in de toekomst te bieden.

Leerlingen die het Econasium volgen, bezoeken congressen, bedrijven en economische instellingen, nemen deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties, volgen een eenjarige cursus ‘statistiek voor het econasium’ en een serie colleges aan TiU in voorbereiding op het profielwerkstuk.

Een leerling die het Econasium met succes afsluit ontvangt daarvoor een certificaat en mag onvoorwaardelijk deelnemen aan het excellentieprogramma van TiU. Daarnaast is er voor deze leerling onvoorwaardelijke toelating tot alle economische studies, ook die met numerus fixus op Tilburg University.
Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV