Delf Frans

In het tweede semester van de vierde klas, van zowel de havo als het vwo, kan uw kind, naast de reguliere lessen Frans, kiezen voor extra lessen Frans, om zich voor te bereiden op het Delf Junior examen niveau B1. Leerlingen die het examen halen, kunnen zich in alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) goed redden in het Frans en krijgen een internationaal erkend certificaat. Dat kan erg handig zijn voor een vervolgopleiding en internationale stages en daarnaast verrijkt de leerling zijn of haar CV.
Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV