Cambridge Engels

Cambridge English Qualifications

Om leerlingen grondiger kennis te laten maken met wereldtaal nummer één, het Engels, biedt onze school een uitdagend lesprogramma aan: Cambridge English. Dit programma is bedoeld voor leerlingen van klas 3 en 4 HAVO en 3, 4 en 5 VWO. Zij volgen 3 of 4 lesuren per week waar gedurende de gehele les Engels wordt gesproken.

 
Cambridge English, onderdeel van de Universiteit van Cambridge, is een van de voornaamste diploma’s Engels wereldwijd.

Dit diploma geeft toegang tot (inter)nationale opleidingen en buitenlandstages. Tevens worden deze diploma’s door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en immigratiediensten wereldwijd erkend. De diploma’s van Cambridge English worden al meer dan 100 jaar afgenomen en staan volledig in lijn met de niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Onze school biedt de mogelijkheid om leerlingen voor te bereiden op Cambridge English examens. In 3 en 4 HAVO worden de leerlingen voorbereid op het Cambridge First exam. In 3, 4 en 5 VWO word je voorbereid op het Cambridge English Advanced.

 

Aan het begin van leerjaar 2 is er een voorlichting over dit programma, en eind schooljaar 2 vindt de selectie plaats om zeker te weten dat het programma haalbaar is voor de geïnteresseerde leerlingen.

 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de lessen van dit programma. De kosten voor het examen zijn ongeveer € 250,-. Dit bedrag gaat volledig naar Cambridge University. Verder krijgen de leerlingen in 3HAVO en 3VWO de mogelijkheid deel te nemen aan een 3 daagse excursie naar Londen om gespreksvaardigheid te oefenen en kennis te maken met de Engelse cultuur. De kosten liggen rond € 300,-.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV