Zorgcoördinator
Soms heeft een leerling naast de begeleiding door de mentor (en de leerjaarcoördinator) extra coaching nodig. Om die zorg te regelen is er binnen de school een zorgcoördinator (ook wel Interne coördinator leerlingen zorg (ICL-er) genoemd).

Deze zorgcoördinator onderhoudt de contacten met de ICL-ers van andere scholen in de regio en ziet toe op een goede doorverwijzing van de eigen leerlingen naar zorg binnen en buiten de school. Waar het gaat om REC-4 leerlingen verzorgt de zorgcoördinator de intake, het (laten) opstellen van handelingsplannen en het uitzetten van deze plannen binnen of buiten de school.

De zorgcoördinator van onze school zijn:

mw. S. Hagendoorn

dhr P. Kuijsters


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV