Vertrouwenspersoon
De school heeft twee interne vertrouwenspersonen waar leerlingen en medewerkers terecht kunnen indien ze zich op enigerlei wijze onheus bejegend voelen. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of begeleidt de betrokkene-indien wenselijk of noodzakelijk- naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersonen begeleiden ook bij het indienen van een klacht.

De vertrouwenspersonen:

mevr. C.M.P. CornelissePostadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV