Remedial Teacher
Leerlingen die op onze school zijn toegelaten, moeten in principe een VWO- of HAVO-opleiding met voldoende resultaat kunnen afsluiten. Natuurlijk is er altijd een aantal dat niet blijkt te voldoen aan de (hoge) verwachting. Soms is de oorzaak daarvan wel duidelijk: sociaal-emotionele problemen, de motivatie is tijdelijk ver te zoeken, het betaald werk gaat voor de school, en dan hebben we de opspelende hormonen nog maar niet genoemd.

Toch zijn er leerlingen bij wie dit alles nauwelijks een rol lijkt te spelen, die over genoeg capaciteiten beschikken en desondanks veel minder presteren dan je zouverwachten. Dit zijn soms leerlingen met dyslectische problemen. De remedial teacher wil deze leerlingen zo snel mogelijk op het spoor komen en in overleg met de leerling en zijn ouders bekijken welke hulp geboden kan worden. In de brugklas wordt bij leerlingen bij wie het docententeam daar aanleiding toe ziet een screeningsdictee afgenomen. Aan de hand van dit dictee en in overleg met de mentor wordt de zogenaamde spellinggroep gecreëerd voor leerlingen met een hulpvraag op het gebied van taal en spelling. Wanneer verder onderzoek noodzakelijk lijkt, neemt de remedial teacher contact op met de ouders en geeft advies.

Tevens verzorgt de remedial teacher in de eerste brugklassen de begeleiding van leerlingen met dyslexie, de contacten met ouders, orthopedagoog en verdere externe hulpverleningsin­stanties. Ook heeft zij een duidelijke taak bij het informeren van haar collega's: problemen die ontstaan door dyslexie worden namelijk niet door iedereen even snel herkend.

Onze remedial teacher is:

mw. S. Uilenberg

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV