Mentoren
In de eerste plaats is er de mentor. Hij (of zij, natuurlijk) houdt nauwkeurig de vorderingen van de leerlingen bij en onderhoudt op eigen initiatief de nodige contacten met zijn collega's en de ouders.

In de loop van het jaar leert de mentor zijn leerlingen goed kennen; hun sterke en zwakkere kanten, hun hobby's en hun (kleine) zorgen. Zo groeit een basis van vertrouwen, waardoor de leerlingen bij hun mentor durven aankloppen als ze ergens mee zitten. Anderzijds heeft de mentor daardoor meer zeggingskracht bij de kinderen. Zijn of haar opstelling is actief, helpend, aanmoedigend, begeleidend. Flink corrigerend optreden is af en toe natuurlijk ook nodig. In de loop van zijn schoolcarrière zal de leerling merken dat de opstelling van de mentor verandert.

Naarmate een leerling ouder wordt, zal hij steeds meer op zijn eigen verantwoordelijkheden worden aangesproken. Het kan voorkomen dat u als ouder zorgen of vragen hebt over het functioneren of het welbevinden van uw kind of dat zich in de gezinssituatie ingrijpende gebeurtenissen voordoen. Dan is de mentor de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen. Doet u dat vooral in het belang van uw kind! En aarzel zeker niet!

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV