Lentoren
Talentvolle leerlingen uit de bovenbouw geven via het lentorenproject vakinhoudelijke ondersteuning aan leerlingen in klas 2 en 3.

Op deze wijze versterken we de saamhorigheid, benadrukken we ons gezamenlijk doel en maken leerlingen nader kennis met het beroep van docent.

De lentoren ontvangen scholing door het Fontys te Tilburg en werken nauw samen met de docenten van de school om leerachterstanden bij de te ondersteunen leerlingen te verhelpen.

Meer informatie omtrent het lentorenproject kunt u vinden in onderstaande publicaties.

 invulformulier bijles door lentor

Brief ouders


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV