Leerjaarcoördinator
De leerjaarcoördinator is samen met de betrokken conrector en de mentoren en docenten verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen in zijn of haar klassenlaag. Hieronder valt de onderwijs-inhoudelijke coaching, de sociale begeleiding en de overige aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Met de mentor bespreekt hij of zij regelmatig de klassen in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder.

Daarnaast worden ook maatregelen bekeken ter verbetering van prestaties, gedrag en inzet van de leerlingen voor zover dat nodig mocht zijn. Samen met de andere leerjaarcoördinatoren en de conrectoren bewaakt hij de doorgaande lijn in de leerlingbegeleiding en ontplooit hij initiatieven teneinde de begeleiding van leerlingen te optimaliseren.

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV